Najstarsza wzmianka o Wojanowie pochodzi z 1369 roku, kiedy to zostało podarowane rycerzowi Markwartowi przez wielkiego mistrza krzyżackiego Winricha von Kniprode. Pod koniec XIV stulecia właścicielem majątku jest rycerz Dietrich Lange. Następnie na Wojanowie osiada rodzina Wojanowskich herbu Leliwa piszący się von Damerau, która była w pewnym momencie spokrewniona z rodem z Rusocina.

W połowie XVIII wieku właścicielami majątku zostaje rodzina Tiedemann-Brandis, która wybudowała tu pałac, otoczony pięknym parkiem ze starymi dębami, stawami i przecinającą go rzeczką Strugą Gęś. Niestety nie jest znana data budowy rezydencji. Od 1927 do 1945 roku majątek był w rękach Hugo Siewerta. W 1945 roku pałac został zniszczony przez Armię Czerwoną, choć nieoficjalna historyjka mówi, że przed opuszczeniem podpalił go sam właściciel, a był nim wówczas Hugo Siewert. Miał to zrobić, by zapobiec przejęciu rodzinnej siedziby przez wroga. Z pałacu zachowały się jedynie relikty fundamentów oraz fragment fontanny i schodów. Z pozostałych obiektów architektonicznych majątku zachowały się budynki gospodarcze, które obecnie są magazynami funkcjonującej tu firmy Polhoz.

Barokowy pałac był piętrową budowlą wzniesioną na planie prostokąta, nakrytą mansardowym dachem z lukarnami. W dziewięciooiowej elewacji frontowej znajdował się trójosiowy ryzalit zwieńczony trójkątnym tympanonem z kartuszem herbowym. Fasada była poprzedzona kolistym podjazdem. Elewacja ogrodowa posiadała w przyziemiu taras ze schodami i mostkiem prowadzące do parku. Do północnego boku przylegała wysoka wieża, wzniesiona na planie kwadratu, dominująca nad pałacem, zwieńczona barokowym hełmem. Do południowego boku również przylegała wieża, dużo niższa, wzniesiona na planie koła, też zwieńczona barokowym hełmem.

Obecnie główną atrakcją Wojanowa jest historyczny park pałacowy, o powierzchni 9,06 ha, który dzięki środkom z Unii Europejskiej, na wiosnę 2019 roku został przywrócony do dawnej świetności. W ramach realizacji projektu odtworzony historyczny układ ścieżek, zbudowano drewniany pomost i taras widokowy, dokonano rekultywacji zbiorników wodnych i dokonano niezbędnych zabiegów ochronnych roślin. Przez park przepływa Struga Gęś, której brzegi chwilami wspinają się na wysokość 15 metrów. Drzewostan tworzy 26 gatunków drzew, około 100 z nich osiągnęło wiek stu lat, a najstarszy z nich – 450-letni dąb szypułkowy, na obwód 668 cm.Wzdłuż urządzonych ścieżek, przy ciekawszych przyrodniczych przedstawicielach drzewostanu, położono głazy oznaczone kodami QR.

Wojanowo jest położone 4,5 km na południowy-zachód od Pruszcza Gdańskiego, po północnej stronie drogi nr 226 do Nowej Karczmy.

Zdjęcia wykonano w kwietniu 2021 roku.

 • Wejście do parku

 • Struga Gęś

 • Tu stał pałac

 • Staw

 • Struga Gęś

 • Wiosenne zawilce

 • Struga Gęś

 • Stary dąb

 • Najstarszy dąb

 • Struga Gęś

 • Tu stał pałac

 • Tu było zejście do parku

 • Relikty schodów

 • Relikty schodów

 • Relikty schodów

 • Relikty schodów

 • Zdjęcie fasady

 • Wygląd od parku

 • Rodzina Siewertów