Klasycystyczny kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie został wzniesiony w latach 1805-40 z fundacji hrabiny Demblińskiej. Świątynię zbudowano na miejscu poprzedniej pw. Wniebowzięcia NMP, wzniesionej  pomiędzy 1525 a 1553 rokiem. W dniu 29 czerwca 1840 roku, w święto patronów kościoła, budowlę poświęcił ksiądz Franciszek Piotrowski, natomiast w dniu 21 września 1856 roku świątynia została konsekrowana przez biskupa wileńskiego Wacława Żylińskiego.

Trzynawowa budowla posiada w fasadzie dwie wieże-dzwonnice nakryte ostrosłupowymi daszkami zwieńczonymi krzyżami. Fasada jest poprzedzona czterokolumnowym portykiem, zwieńczonym tympanonem. Całość jest otoczona murem. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Apostołów Piotra i Pawła namalowany przez Antoniego Kollberga w Berlinie w 1840 roku. Boczne ołtarze zawierają obrazy św. Michała Archanioła i Zwiastowania NMP. W 1913 r. świątynia wzbogaciła się o czternastogłosowe, pneumatyczne organy firmy A. Szymańskiego z Warszawy i nowe stacje Drogi Krzyżowej. Kolejne remonty kościoła miały miejsce w okresie międzywojennym. W latach dwudziestych XX wieku odmalowano świątynię, zaś w latach 1936-38 przeprowadzono dalsze prace remontowe, przy okazji ubogacając świątynię ołtarzykiem Matki Bożej Ostrobramskiej. W latach 1988-2006 ks. Józef Krysiewicz wspólnie z parafianami przeprowadził prace konserwatorsko-remontowe, mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu wszystkich elementów wystroju wnętrza świątyni. Kościół znajduje się w centrum miejscowości.

Pierwsza wzmianka o istnieniu cerkwi w Zabłudowie pochodzi z 1507 roku. Obecna cerkiew parafialna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy została wybudowana w latach 1847–55, na miejscu stojącej wcześniej drewnianej prawosławnej świątyni. Cerkiew posiada elementy architektury ruskiej. Została wzniesiona na planie krzyża greckiego z wieżą mieszczącą kruchtę. skrzyżowanie naw wieńczy kopuła posadowiona na wysokim tembrze. Wewnątrz znajduje się ikonostas wykonany w 1979 roku. Świątynia mieści się przy ulicy Cerkiewnej, po południowo-wschodniej stronie rynku.

Zabłudów jest położony 18 km na południe od Białegostoku, przy drodze nr 19.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.

 • Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

 • Fasada

 • Widok z tyłu

 • Kapliczka

 • Nawa

 • Ołtarz główny

 • Ołtarz boczny

 • Ołtarz boczny

 • Ambona

 • Chór

 • Cerkiew pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy