Rynek Wielki w Zamościu o wymiarach 100 na 100 metrów znajduje się w centrum Starego Miasta. Po każdej stronie placu (pierzei) znajdują się zabytkowe kamienice z podcieniami oraz ratusz. Nie jest on położony w jego centrum, jak w większości rynków, lecz w jego północnej pierzei, po stronie zachodniej i jest nieznacznie wysunięty do środka Rynku Wielkiego. Wiąże się to z wolą założyciela miasta, Jana Zamoyskiego, dla którego najważniejszym obiektem w jego mieście był pałac, i dlatego ratusz miał nie stanowić konkurencji wśród najokazalszych budowli. Budowla posiada 52-metrową wieżę zegarową oraz szerokie, wachlarzowe schody dobudowane w XVIII wieku.

Od zachodniej i wschodniej pierzei rynku biegną po trzy ulice (Stanisława Staszica w obu kierunkach, Grodzka w obu kierunkach, Hugo Kołłątaja na zachód, Ormiańska na wschód), natomiast w osi północ-południe po jednej (na północ ul. Solna i ul. B. Moranda). Wyjątkowo od północnej krawędzi Rynku Wielkiego biegnie na północ druga ulica, Ratuszowa, jaka pojawiła się w XVII wieku po oddzieleniu ratusza od kamienic po jego zachodniej stronie. Jako główna arteria uchodziła prowadząca do pałacu ulica Grodzka, jaka przecina rynek na linii wschód-zachód.

We wszystkich pierzejach rynku znajduje się osiem kamienic (poza północną z ratuszem), spośród których większość posiada różne nazwy, związane z ich dawnymi właścicielami i obiektami, jakie mieściły: Pierzeja północna (ulica Ormiańska) – w tej części rynku (na wschód od ratusza) stoją kamienice ormiańskie z I połowy XVII wieku, najbardziej wyróżniające się od pozostałych, z attykami i płaskorzeźbami: – kamienica Wilczkowska (Wilczka); – kamienica Rudomiczowska (Rudomicza); – kamienica Pod Aniołem lub Bartoszewiczów; – kamienica Pod Małżeństwem lub Szafirowa; – kamienica Pod Madonną.

W bloku kamienic po zachodniej stronie ratusza, przy ul. H. Kołłątaja, stoi tylko jedna z podcieniami, z I połowy XVII, przebudowana w XIX wieku (mieści się tu hotel).

Pierzeja wschodnia: – Rynek Wielki 16 – kamienica Tatułowiczowska, XVI/XVII wiek, rozbudowana w połowie XIX wieku; – Rynek Wielki 14 – kamienica Autunowiczowska, początek XVII wieku; – Rynek Wielki 12 – kamienica Tobiaszowska, XVI/XVII wiek; – Rynek Wielki 10 – kamienica Owanisowiczowska, połowa XVII wieku; – Rynek Wielki 8 – kamienica Pod św. Kazimierzem z jego figurą, początek XVII wieku, rozbudowana pod koniec tego stulecia; – Rynek Wielki 6 – kamienica Birkowskiego (Akademicka), początek XVII wieku; – Rynek Wielki 4 – kamienica Abrekowska, I połowa XVII wieku; – Rynek Wielki 2 – kamienica Piechowiczowska (Apteczna, Rektorska), I połowa XVII wieku, rozbudowana w XVIII wieku; jest to pierwsza polska apteka – Apteka Rektorska – czynna do dziś.

Pierzeja południowa (ulica S. Staszica); – ul. S. Staszica 17 – połowa XVII wieku; – ul. S. Staszica 19 – kamienica Kinasta, XVI/XVII wiek, rozbudowana w I połowie XVII wieku; – ul. S. Staszica 21 – kamienica Bernego, XVI/XVII wiek, przebudowana w I połowie XVII wieku; – ul. S. Staszica 23 – kamienica Telanowska (Zamoyskich), koniec XVI wieku, przebudowana pod koniec XIX wieku; – ul. S. Staszica 25 – kamienica Morandowska II (Fołtynowiczowska) z dekoracyjnymi fryzami, XVI/XVII wiek; – ul. S. Staszica 27 – kamienica Szczebrzeska, początek XVII wieku; – ul. S. Staszica 29 – kamienica Bystrzyckiego, początek XVII wieku; – ul. S. Staszica 31 – kamienica Turobińska, początek XVII wieku.

Pierzeja zachodnia: Rynek Wielki 1 – kamienica Lubelska, koniec XVI wieku, przebudowana w połowie XVII wieku, rozbudowana w II połowie wieku XIX i na początku XX; – Rynek Wielki 3 – kamienica Malarzowa, XVII wiek, rozbudowana w II połowie wieku XIX; – Rynek Wielki 5 – kamienica Linkowska (Linkowa), z rzeźbami przedstawiającymi Minerwę i Herkulesa, II połowa XVII wieku; – Rynek Wielki 5a – kamienica Dymitra Greka (Dom Pański) odbudowana w latach 50-tych XX wieku, w miejscu rozebranej w wieku XIX; – Rynek Wielki 7 – kamienica Morandowska I, XVI/XVII wiek, rozbudowana w XX wieku; – Rynek Wielki 7a – XVII wiek, w późniejszym okresie rozbudowana; – Rynek Wielki 9 – XVII wiek, w późniejszym okresie rozbudowana; – Rynek Wielki 11 – kamienica odbudowana w połowie XX wieku, w miejscu rozebranej w II połowie wieku XIX.

Wśród zmian, jakie miały tu miejsce, zwłaszcza w XIX wieku, wiele kamienic pozbawiono attyk i dekoracji, przywróconych tylko nielicznym, niektóre posiadały nawet balkony. Na rynku rosły ponadto drzewa, po II wojnie światowej w każdej ćwiartce rynku znajdował się niewielki skwer (wówczas rynek nosił nazwę pl. Adama Mickiewicza), a obecnie tylko w jego południowo-zachodniej części. Przed ratuszem umieszczono płytę upamiętniającą wizytę Józefa Piłsudskiego w 1922 roku. Jak od początku istnienia miasta, tak i dziś Rynek Wielki jest miejscem gromadzenia się mieszkańców miasta. W kamienicach mieści się wiele obiektów, m.in. kulturalnych (Muzeum Zamojskie, Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej Okręgu Lubelskiego, Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska, Galeria Fotografii „Ratusz”), handlowych (sklepy, księgarnie, pamiątki), gastronomicznych (latem rozkładane są tu dodatkowo ogródki z parasolami); odbywają się tu również święta państwowe, liczne imprezy kulturalne, rozrywkowe i widowiskowe, m.in. Jarmark Hetmański, wybrane spektakle Zamojskiego Lata Teatralnego oraz różne wystawy, koncerty, zjazdy i pokazy. Rynek Wielki jest zamknięty dla ruchu samochodowego (poza wyjątkowymi sytuacjami).

Zamość jest położony 76 km na południowy-wschód od Lublina, przy drodze nr 17 do Tomaszowa Lubelskiego.Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

 • Pierzeja północna - kamienice ormiańskie

 • Pierzeja północna - kamienice ormiańskie

 • Pierzeja północna - kamienice ormiańskie

 • Pierzeja północna - ratusz

 • Pierzeja wschodnia

 • Pierzeja wschodnia

 • Pierzeja wschodnia

 • Pierzeja wschodnia i południowa

 • Pierzeja południowa

 • Pierzeja południowa

 • Pierzeja południowa

 • Pierzeja południowa

 • Pierzeja zachodnia

 • Pierzeja zachodnia

 • Pierzeja zachodnia

 • Kamienica w której urodził się Marek Grechuta