Pierwotny dwór w Zatorach powstał w II połowie XVIII wieku z inicjatywy rodziny Szydłowskich.

Była to parterowa budowla, posadowiona na planie prostokąta, z piętrową częścią środkową. W drugiej połowie XIX wieku dobudowano do parterowego korpusu dwa piętrowe pawilony, posadowione na planie kwadratu, stanowiące dziś trzyosiowe ryzality boczne elewacji frontowej pałacu.

Nowy pawilon zyskał połączenie z parterową oficyną dworu umieszczoną względem niej prostopadle. W roku 1898 z inicjatywy ówczesnego właściciela majątku Józefa Iżyckiego do piętrowej części środkowej frontonu dostawiono czterokolumnowy, monumentalny portyk zwieńczony trójkątnym szczytem. Cały budynek został nakryty nowym dachem mansardowym z lukarnami. Powstała wówczas rezydencja wzniesiona na planie litery L, o regularnej bryle, podpiwniczona, z korpusem głównym parterowym, z piętrowymi częściami wysuniętymi ryzalitowo oraz z parterową oficyną położoną względem korpusu prostopadle. W osi piętnastoosiowej elewacji frontowej usytuowano trzyosiową, piętrową część środkową, poprzedzoną czterokolumnowym portykiem toskańskim w wielkim porządku, zwieńczonym belkowaniem oraz trójkątnym szczytem. We fryzie belkowania umieszczono inskrypcję z datą 1898. Piętrowe, trzyosiowe skrzydła boczne, zostały ozdobione toskańskimi pilastrami narożnymi w wielkim porządku oraz pilastrami toskańskimi umieszczonymi w partii piętra. Prostokątne otwory okienne dekorowane profilowanymi opaskami okiennymi. Układ wnętrz jest dwutraktowy, w części północnej trzytraktowy. Całość skomponowana w duchu klasycystycznym i barokowym. W pobliżu pałacu zachował się folwark składający się ze spichlerza z końca XIX wieku, murowanej gorzelni, młyna, magazynu spirytusowego, wozowni i stajni. Zespół budynków otacza park krajobrazowy z początku XIX wieku.

Pałac wielokrotnie zmieniał właścicieli. W roku 1925 majątek przeszedł w posiadanie Piotra Bagniewskiego i jego żony Marii z Łabędzkich. Z ich inicjatywy pałac przeszedł gruntowną renowację. Po zakończeniu II wojny światowej w pałacu ulokowano miejscowy PGR, co doprowadziło zabytek do rychłej dewastacji. Pałac został przekazany Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, które podjęło się inicjatywy remontu obiektu. Prace zostały jednak w roku 1992 wstrzymane z powodu trudności finansowych. W pałacu były kręcone zdjęcia do serialu komediowego Stanisława Barei „Zmiennicy”. Obecnie wyremontowany pałac znajduje się w rękach prywatnych i dostęp do niego jest mocno utrudniony.

Zatory są położone 13,5 km na południowy-wschód od Pułtuska, przy lokalnej drodze do Henrysina.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2016 roku.

  • Brama wjazdowa

  • Aleja dojazdowa

  • Czterokolumnowy portyk

  • Widok zza płotu

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa i boczna