Gotycki kościół poklasztorny pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Żukowie został zbudowany w XIV wieku dla zakonu Sióstr Norbertanek. Osadził je tutaj książę pomorski Mściwój I, sprowadzając w 1209 roku ze Strzelna na Kujawach. Siostry osiadły pierwotnie w ciasnej dolinie, tam gdzie rzeczka Stolpa wpływa do Raduni, wznosząc następnie siedzibę konwentu w Żukowie.

Jest to jednonawowa świątynia z wieżyczką w elewacji zachodniej i sygnaturką na środku dachu. Wejście główne, poprzedzone niewielką kruchtą, umiejscowiono nietypowo w bocznej (północnej) elewacji kościoła. Wnętrze świątyni wyposażono około 1600 roku. Najstarszym zabytkiem kościoła jest krzyż wiszący nad wejściem do zakrystii, pochodzący z końca XIV wieku. Ołtarz główny, z obrazem Wniebowzięcia N.M.P., który wykonano w pracowni wybitnego gdańskiego malarza Hermana Hana, pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku. Na prawej ścianie prezbiterium wisi późno gotycki ołtarz z tzw. szkoły antwerpskiej (tryptyk antwerpski), który jest najcenniejszym zabytkiem świątyni. Ponadto w kościele znajduje się gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem a w kaplicy obok zakrystii alabastrowa płaskorzeźba Pokłon Trzech Króli. Wymienić jeszcze należy ambonę i chór z wysoką ażurową kratą i XIX-to wiecznymi obrazami przedstawiającymi błogosławionych i świętych norbertańskich. Na barokowej belce tęczowej z końca XVII wieku umieszczone są rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego oraz  „św. Maria Magdalena”, „Najświętsza Maria Panna”, „Jan Chrzciciel” i „św. Norbert”.

Norbertanki utraciły swe majętności z chwilą pierwszego rozbioru Polski. Wkrótce władze pruskie zamknęły też nowicjat, a w 1834 roku klasztor uległ kasacie. Ostatnia zakonnica zmarła w 1862 roku. Po kasacie klasztoru kościół poklasztorny został przekazany miejscowej parafii, a zabudowania klasztorne przeznaczono do rozbiórki. Ocalały jedynie: budynek gotycki z salą o krzyżowym sklepieniu wspartym na ośmiobocznym filarze, dobudowana w XIX wieku plebania, stajnia i wozownia z 1888 roku, gdzie mieści się Muzeum Parafialne i figura św. Norberta z około 1800 roku, stojąca na dziedzińcu zespołu. Żukowski kościół poklasztorny jest najstarszym zabytkiem architektonicznym na Kaszubach, kryjącym wiele cennych dzieł sztuki z XIV-XVIII wieku, co łącznie z architekturą obiektu stawia go w rzędzie najcenniejszych zabytków Pomorza. 

Żukowo jest położone 20 km na zachód od centrum Gdańska, przy skrzyżowaniu drogi nr 7 z Gdańska z nr 20 Gdynia – Kościerzyna. Zespół znajduje się w centrum miasteczka, po lewej stronie drogi na Kościerzynę.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2009 roku.

 • Widok od dziedzińca

 • Kruchta

 • Dawne zabudowania klasztorne

 • Ołtarz główny

 • Ołtarz główny

 • Boczny ołtarz

 • Krzyż nad zakrystią

 • Tryptyk antwerpski

 • Chór

 • Ambona i wejście na chór

 • Ambona

 • Wejście na chór

 • Belka tęczowa

 • Gotycka sala klasztoru

 • Brama wjazdowa

 • Dziedziniec

 • Elewacja północna

 • Elewacja południowa

 • Sygnaturka

 • Narożnik z wieżyczką

 • Wieżyczka

 • Hełm wieżyczki