Wczesnobarokowy pałac w Żyrowej został zbudowany w latach 1631-44 przez księcia Melchiora Ferdynanda von Gaschin, być może z wykorzystaniem murów wcześniejszej siedziby rodu von Żyrowskich.

Czteroskrzydłowa, kilkukondygnacyjna rezydencja, z dziedzińcem wewnętrznym została wzniesiona na rzucie zbliżonym do kwadratu. Dwukondygnacyjna elewacja frontowa (południowa), posiadająca w osi czworokątną wieżę bramną jest flankowana dwoma ośmiobocznymi, czterokondygnacyjnymi wieżami, zwieńczonymi wysokimi barokowymi hełmami. Skrzydło główne (północne), o trzech kondygnacjach, nakryto wysokim, mansardowym dachem czterospadowym. Pozostałe skrzydła nakryto dachami czterospadowymi z oknami powiekowymi. Dwukondygnacyjne skrzydło wschodnie zbudowane zostało na planie litery L, z dziedzińcem gospodarczym. W otoczeniu pałacu znajduje się rozległy park krajobrazowy. Od południowo-zachodniej strony pałac graniczy z kościołem. W 1781 roku nastąpiła przebudowa założenia. W roku 1899 i w latach 1904-11 pałac był restaurowany.

Obiekt w rękach rodu von Gaschin pozostał do 1852 roku, kiedy to kupił ją poseł Królestwa Prus Max Fryderyk von Hatzfeld-Schönstein. Potem Żyrową posiadali kolejno: generał August von Nostitz, bracia Godecke, Eduard Guradze. Właściciele nie inwestowali w pałac, przez kilkanaście lat stał pusty i niszczał. Następnie trafił w ręce amerykańskiego milionera, a właściwie jego córki Mary Knowlton, która wniosła go pod koniec XIX wieku w wianie Johannowi von Francken -Sierstorpff. W latach 1892-1945 pałac był siedzibą jednej z linii rodu von Francken – Sierstorpff. W czasie II wojny światowej pałac służył jako archiwum wojskowe III Rzeszy. Wkraczający do wsi sowieci zrabowali i zniszczyli część wnętrz, ale pałac ocalał. Po 1945 roku w zabytkowych wnętrzach urządzono sanatorium dla dzieci. Niestety stan zabytku ulegał stałemu pogorszeniu i w latach 80-tych XX wieku pałac został opuszczony. Obecnie stanowi własność prywatną. Został poddany remontowi, który jednak został przerwany. Obecnie całość jest otoczona ogrodzeniem, nie ma możliwości zwiedzania, jednak zza płotu bez problemu można obejrzeć zabytek.  

Żyrowa jest położona 11,5 km na wschód od Krapkowic, przy lokalnej drodze do Leśnicy.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2012 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja boczna

  • Elewacja tylna

  • Zabudowa gospodarcza

  • Brama z basztą