Zamek bastejowy w Sidrze został wzniesiony około 1566 roku z fundacji wielkiego kanclerza litewskiego Eustachego Wołłowicza, na miejscu drewnianego dworu obronnego Radziwiłłów i Gasztołdów. Zamek otoczony budynkami pomocniczymi i drewnianym obwodem obronnym, został zniszczony w czasie wojen szwedzkich.

W połowie XVII wieku rezydencja została przebudowana przez Potockich na pałac. Powstał wtedy murowany, dwutraktowy budynek o wymiarach 14×31,2 metra, z dostawioną od północy wieżą i wielobocznym ryzalitem przy ścianie zachodniej.  Następne przebudowy miały miejsce w XVIII i XIX wieku, przeprowadzone przez Szczuków i Potockich. Rezydencja została ostatecznie zniszczona w XIX  i do dzisiaj pozostały tylko fragmenty fundamentów, piwnica i ruiny bastei przykrytej współcześnie blachą. W latach 1970-71 przeprowadzono badania  archeologicznie. Relikty budowli znajdują się na tzw. wzgórzu zamkowym. położonym w południowo-wschodniej części miasteczka, między ulicami Szkolną i Kościelną.

Sidra jest położona 16 km na północ od Sokółki, po prawej stronie drogi nr 673 do Dąbrowy Białostockiej.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.

  • Schody na Górę Zamkową

  • Wejście do piwnicy

  • Wejście do piwnicy

  • Piwnice zamkowe

  • Ruiny basteji

  • Być może to część muru zamkowego