Wkomponowany w typowe założenie dwór powstał pod koniec XVIII w. na terenie niewielkiego majątku ze średniowiecznym rodowodem.  W XIX w. właścicielem dóbr była rodzina von Schrötter, m.in. starosta pasłęcki, baron Ludwik Hermann von Schrötter, który aktywnie wspierał budowę Kanału Elbląskiego. W latach 1865-1945 posiadłość pozostawała w rękach rodu baronów von Minnigerode. Po wojnie w dworze zakwaterowano przesiedleńców z Wileńszczyzny. Obecnie zaniedbany dwór wraz z parkiem jest własnością prywatną i wygląda na opuszczony.

Jednokondygnacyjną budowlę założono na planie prostokąta i przykryto dachem naczółkowym. Dobudowane do bocznej elewacji pomieszczenie pełniło funkcję oficyny. Elewację frontową ozdobiono dwukondygnacyjnym ryzalitem, w dolnej kondygnacji otwartym, wspierającym się na czterech filarach, zwieńczonym trójkątnym naczółkiem z owalnym oknem. Przed fasadą znajduje się niewielki staw. Należący do założenia park krajobrazowy o zróżnicowanym drzewostanie zachował się częściowo.

Anglity to niewielka wieś położona 7 km na północny wschód od Pasłęka. Dwór znajduje się w centrum wsi, pod nr 6.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2021 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Ryzalit frontowy

  • Elewacja tylna