W centrum Starego Miasta znajduje się kamienica „Złoty dach” (Goldenes Dachl) uważana za symbol miasta. Jest to w zasadzie wysoki wykusz w kamienicy zbudowanej w 1420 roku, dawnej siedzibie władców Tyrolu, przy głównym placu starego miasta.

Goldenes Dachl miasto zawdzięcza cesarzowi Maximilianowi I. Powstał w 1497 roku z okazji jego ślubu z córką księcia mediolańskiego Bianką Marią Sforza. W loży wykuszu zasiadał cesarz Maksymilian, by obserwować turnieje rycerskie czy spektakle dworskie na placu.

Dach wykusza, wspartego na słupkach, zdobi 2738 złoconych miedzianych gontów. Pod oknami pierwszego piętra znalazło się sześć herbów, które oznaczają ziemie będące we władaniu cesarza. Balustradę piętra zdobią płaskorzeźby. Obecnie w budynku tym znajduje się muzeum poświęcone cesarzowi Maximilianowi I.

Goldens Dachl znajduje się przy ulicy Herzog-Friedrich-Straße 15.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2008 roku. 

  • Fasada kamienicy

  • Fasada kamienicy

  • Loża cesarska

  • Herby ziem cesarskich

  • Herby ziem cesarskich