Neogotycki kościół katolicki p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego został zbudowany w latach 1839-41 w centrum cmentarza Kalwaryjskiego. Jest to budowla jednonawowa, z niewielkim transeptem i czworobocznym prezbiterium. Centrum fasady zajmuje czworoboczna wieża. Elewacje zdobi fryz arkadowy oraz narożne boniowanie. Wewnątrz znajduje się nagrobek Jana Damela (1780-1840), malarza, grafika, absolwenta i wykładowcy Uniwersytetu Wileńskiego, zesłańca, od 1822 roku mieszkającego w Mińsku. Damel był autorem m.in. cyklu obrazów historycznych przedstawiających różne wydarzenia z historii Polski, a także licznych portretów i pejzaży z okolic Mińska.

Kościół znajduje się w centrum cmentarza Kalwaryjskiego, do którego prowadzi potężna brama. Na cmentarzu znajdują się liczne groby Polaków.

W latach 30 XX wieku komunistyczne władze zamknęły świątynię i zamieniły na warsztat. Kościół zwrócono wiernym dopiero w 1981 roku.

W świątyni msze i nabożeństwa odprawiane są w języku polskim. Kościół 

Zdjęcia wykonano w lipcu 2014 roku.

  • Brama cmentarna - w głębi kościół

  • Brama cmentarna

  • Nawa kościoła

  • Epitafium w ścianie kościoła

  • Epitafium w ścianie kościoła

  • Epitafium w ścianie kościoła

  • Cmentarz