Pałac Hasbacha, rezydencja białostockiego fabrykanta Ervina Hasbacha, zbudowana została w latach 80-tych XIX wieku. Rezydencja została rozbudowana w latach 190507 w stylu neorenesansu francuskiego, niderlandzkiego i toskańskiego. Wewnątrz zachowały się oryginalne piece i kominki. Nieopodal pałacyku znajdowały się zabudowania fabryki, w większości spalone przez Niemców w 1944 roku.

Po wyzwoleniu pałac stał się siedzibą Ośrodka Szkolenia Kadr Politycznych. Później w pałacu mieszkali robotnicy z Fabryki Sklejek, parter zajmowała poczta i przedszkole. Obecnie w rezydencji znajduje się siedziba Wojewódzkiego i Białostockiego Oddziału WOPR, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Przy pałacu zlokalizowano również Pracownie Konserwacji Zabytków.

Pałac znajduje się przy ul. Dojlidy Fabryczne 23.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Fasada

  • Elewacja boczna

  • Elewacja tylna

  • Lodownia