Klasycystyczny dwór w Bronisławkach został zbudowany w 2. połowie XIX wieku, prawdopodobnie z inicjatywy Ernesta Swinarskiego, który założył folwark i nadał mu nazwę od imienia żony – Bronisławy.

Jest to parterowa budowla z mezzaninem i nieznacznymi ryzalitami przechodzącymi w piętrową wystawkę, spinającą obie elewacje. Jedno z wejść znajduje się w przybudówce dostawionej do północnego szczytu budowli. Drugie umiejscowiono w prawej części fasady. Do południowego szczytu dostawiona jest parterowa przybudówka, nakryta dachem dwuspadowym. Założenie otacza park założony razem z dworem o powierzchni 1,5 ha. Od wschodniej strony rozciąga się podwórze gospodarcze tworzące regularny prostokąt ograniczony zabudowaniami.

Po Erneście majątek odziedziczył prawdopodobnie jego najstarszy syn – Kazimierz.  W okresie międzywojennym właścicielem dóbr był Antoni Prell, który kupił te dobra od Karolewskiego. We wrześniu 1939 roku majątek przejęli Niemcy, którzy aresztowali dziedzica Prella wraz z innymi ważniejszymi Polakami. Po wojnie dobra przejął Skarb Państwa Polskiego, a na terenie folwarku utworzone zostało Państwowe Gospodarstwo Rolne. PGR został rozwiązany w latach 90-tych XX wieku. W dworku urządzono mieszkania i taką funkcję pełni on do czasów obecnych. Dwór jest obiektem zadbanym.

Bronisławki są położone 10 km na południe od Ujścia, 2,5 km na wschód od Kruszewa. Dwór znajduje się w centrum wsi.

Zdjęcia wykonano w kwietniu 2018 roku.

  • Widok od podjazdu

  • Elewacja frontowa