Według tradycji miasto zostało założone w IX wieku przez szlachcica Brunona II. To właśnie od jego imienia oraz słowa wik (miejsca odpoczynku kupców) pochodzi obecna nazwa miasta. W XII wieku miasto zostało rozbudowane przez księcia Henryka Lwa, który oprócz zamku Dankwerderode wzniósł katedrę św. Błażeja (St. Blasius), miasto umocnił murami i fosami. Ponadto książę założył na północ od Starego Miasta na terenach wokół kościoła św. Andrzeja Nowe Miasto (Neustadt). Prawa miejskie Brunszwik otrzymał w 1227 roku, a w XV wieku uzyskał status wolnego miasta Rzeszy. Miasto było także członkiem Hanzy (związku miast handlowych Europy Północnej z czasów Średniowiecza i początku ery nowożytnej). Nauki Lutra przyczyniły się do reformacji, za którą miasto opowiedziało się w roku 1528. W 1671 roku nastąpiło zdobycie miasta przez księcia Rudolfa Augusta. Rada miejska podlegała książęcej komisji, a majątki i broń mieszczan zostały odebrane na rzecz księstwa. Siedziba książąt została przeniesiona z Wolfenbüttel do Brunszwiku przez Karola I. W XVIII wieku dzięki rozwojowi handlu Brunszwik stał się ważnym ośrodkiem kulturalnym i naukowym w regionie. W mieście powstało wtedy m.in. słynne Collegium Carolinum (zalążek dzisiejszego Uniwersytetu Technicznego). W latach 1809-13 Brunszwik należał do Królestwa Westfalii. Do 1918 roku był stolicą Księstwa Brunszwiku, a następnie przywrócono mu status wolnego miasta. Jednym z tragiczniejszych momentów w historii miasta był okres II wojny światowej, kiedy to w skutek licznych alianckich nalotów poważnemu zniszczeniu uległo większość zabytkowej zabudowy miejskiej. Gruntowna odbudowa miasta trwała długo. Pomimo zniszczeń ostatniej wojny miasto zachowało wiele cennych zabytków i dzieł sztuki.

Najważniejsze z nich to m.in. znajdujący się na Placu Zamkowym XII-wieczny, romański Zamek Dankwerderode i przypominający o dawnej świetności miasta brązowy posąg lwa (Burglöwe), ufundowany w 1166 roku przez Henryka Lwa. Obecna rzeźba jest kopią, oryginał znajduje się zamku. Zamek obecny kształt zawdzięcza gruntownej rekonstrukcji w 1870 roku po licznych zniszczeniach i przebudowach. Pierwotna rezydencja składała się z palatium i dwukondygnacyjnej kaplicy dedykowanej świętym Jerzemu i Gertrudzie. W 1252 roku zamek uległ zniszczeniu przez pożar, a następnie został odbudowany i powiększony do obecnych rozmiarów. W 1616 roku na zlecenie księcia Brunszwiku i Wolfenbüttel Fryderyka Ulryka zamek przebudowano w stylu północnego manieryzmu. W wyniku kolejnych przebudów w XVIII i XIX wieku zamek niemal całkowicie utracił historyczne formy. Po pożarze w 1873 roku, w latach 1887–1906 dokonano rekonstrukcji zamku, który otrzymał dawny wystrój architektoniczny, natomiast część wnętrz z Salą Rycerską na czele otrzymała wystrój w duchu romantyczno-historyzującym. Po odbudowie ze zniszczeń wojennych w 1963 roku zamek stał się oddziałem Muzeum Księcia Antoniego Ulryka.

 • Zamek Dankwarderode

 • Zamek Dankwarderode

 • Zamek Dankwarderode

W południowej części Placu Zamkowego wznosi się XII wieczna romańska Katedra św. Błażeja, Jana Chrzciciela i Tomasza Becketta fundacji Henryka Lwa. Na lata 1182-85, kiedy to książę był skazany na banicję do Anglii, prace zostały przerwane. Część wschodnia wraz z prezbiterium została wzniesiona do ok. 1188 roku. Pomimo pożaru dachu w 1195, w roku śmierci Henryka Lwa, zakończono prace nad transeptem oraz nawą i westwerkiem. W 1195 roku Henryk Lew został pochowany w środkowej nawie. Trzy lata później zmarła żona Henryka Lwa, Matylda, która została pochowana obok swojego małżonka. W 1230 wykonano obecny nagrobek dla zmarłej pary książęcej.  Około 1300 roku podwyższono środkową część westwerku o dzwonnicę, która została umieszczona pomiędzy ośmiobocznymi wieżami. Pomiędzy 1322 a 1346 rokiem rozbudowano część południową korpusu, dodając nawę, zaś północną nawę przebudowano w stylu późnego gotyku angielskiego dopiero w XV wieku. Poświęcenie świątyni miało miejsce w 1477 roku. W wyniku reformacji kiedy to Brunszwik opowiedział się za naukami Lutra katedra została przejęta przez tamtejszą gminę ewangelicką, która opiekuje się świątynią do dnia dzisiejszego. W czasie II wojny światowej brunszwicka katedra nie podzieliła losu centrum miasta, które zostało niemal całkowicie zniszczone. Najcenniejsze dzieła sztuki ewakuowano, w przypadku zniszczeń zanotowano drobne uszkodzenia dachu, sklepień. Przede wszystkim zachował się cenny zespół malowideł i elementy rzeźby architektonicznej. Po wojnie dokonano restauracji kościoła m.in. usunięto większość zmian z czasów hitlerowskich.

Katedra w obecnej formie jest pięcionawową bazyliką z transeptem, prezbiterium oraz dwuwieżowym westwerkiem. Jednoprzęsłowe prezbiterium zamknięte jest wydzieloną półokrągłą absydą. Oba ramiona transeptu również posiadają niewielkie absydy. Do wnętrza katedry prowadzi pięć wejść, dwa od strony północnej, dwa od południa, oraz jedno zachodnie. Wszystkie są ozdobione portalami. Podczas renowacji w 1845 na ścianach i sklepieniach prezbiterium i transeptu odkryto spod tynku malowidła datowane na ok. 1230 rok przedstawiające cykle z życia świętych patronów katedry, Legendę Krzyża Świętego. Nawę środkową zamyka ołtarz dedykowany Najświętszej Marii Panny. Ołtarz ten jest w formie stołu postawionego na niewysokim postumencie, prawdopodobnie niegdyś mieszczącym grób. Na skrzyżowaniu naw obok schodów prowadzących do prezbiterium stoi wielki brązowy średniowieczny świecznik siedmioramienny. Waży ponad 400 kg i jest wysoki na 4 metry, zaś całkowita rozpiętość ramion wynosi ponad 4,5 m.

Przy katedrze stoją dwa zabytkowe domy – Huneborstel (1536) i Veltheim (1573) – cenne przykłady budownictwa o konstrukcji szkieletowej.

 

 • Katedra - elewacja południowa

 • Katedra - elewacja północna

 • Wieże

 • Fasada

 • Prezbiterium

 • Nawa główna

 • Nawa główna

 • Grobowiec Henryka Lwa i Matyldy

 • Prezbiterium

 • Prezbiterium - freski

 • Prezbiterium - freski

 • Nawa główna i świecznik

 • Siedmioramienny świecznik

 • Epitafium

 • Nawa boczna

 • Nawa boczna - grobowiec

 • Nawa boczna - grobowiec

 • Zabytkowe domy - Huneborstel i Veltheim

 • Zabytkowe domy - Huneborstel i Veltheim

 • Zabytkowe domy - Huneborstel i Veltheim

Około 500 metrów na zachód od katedry przy Starym Rynku stoi gotycki kościół św. Marcina oraz zespół zabytkowy Starego Rynku (Altstadtmarkt) z ratuszem, sukiennicami i fontanną Marii (Marienbrunnen). Romańsko-gotycki św. Marcina pochodzący z XII wieku, został gruntownie rozbudowany w wieku XIV. Pierwotnie była to romańska trójnawowa bazylika z transeptem, oraz dwuwieżowym westwerkiem od zachodu. Od połowy XIII wieku dokonano szereg przebudów, które nadały architekturze gotycki charakter. W 1434 roku do południowej nawy dodano kaplicę św. Anny. W 1528 roku kościół został przejęty przez ewangelików, którzy opiekują się świątynią do dnia dzisiejszego. Pomimo zniszczeń wojennych kościół zachował liczne dzieła sztuki – cenny zespół gotyckiej rzeźby architektonicznej oraz wystrój, głównie z XVII i XVIII wieku. Obecnie kościół jest gotycką trójnawową halą z prezbiterium zamkniętym poligonalną absydą. Wnętrze nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym wspartym na filarach. Światło pada przez duże ostrołukowe okna z maswerkami, zarówno jak od strony naw bocznych jak prezbiterium. Wewnątrz znajduje się barokowy ołtarz główny z początku XVIII wieku, organy z XVIII wieku, manierystyczna ambona z początku XVII wieku. W przykościelnej kaplicy św. Anny z gotycką dekoracją rzeźbiarską znajdują się późnogotyckie stalle i manierystyczna chrzcielnica.

 • Kościół św. Marcina

 • Elewacja południowa

 • Elewacja południowa

 • Dwuwieżowa fasada

 • Dwuwieżowa fasada

 • Portal główny

 • Epitafium

 • Elewacja południowa

 • Elewacja południowa

 • Prezbiterium i elewacja północna

 • Nawa

 • Nawa boczna

 • Nawa główna

 • Organy

 • Prezbiterium

 • Ołtarz

 • Kaplica św. Anny

Na północ od kościoła stoi gotycki ratusz z XIV wieku, z bogatą dekoracją rzeźbiarską, w tym cyklem figur władców niemieckich z ich małżonkami. Obecnie parter zajmuje Muzeum Miasta Brunszwiku, zaś pomieszczenia na piętrze stanowią miejsce dla uroczystych spotkań, ceremonii związanych z miastem i władzami miejskimi.

Wschodnią pierzeję Starego Rynku zajmują sukiennice, podłużna budowla mieszcząca dawniej kramy handlowe, zbudowane w XIV wieku w stylu gotyckim, z późniejszymi dobudówkami i fasadą wschodnią o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej w stylu niderlandzkiego manieryzmu.300 metrów na wschód od katedry, już poza strefą starego miasta wznosi się pałac książęcy w Brunszwiku, zbudowany w latach 1833–41.

Brunszwik jest położony w Dolnej Saksonii nad rzeką Oker, około 55 km na wschód od Hanoweru.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2018 roku. 

 • Ratusz

 • Fontanna Marii i ratusz

 • Ratusz

 • Ratusz

 • Fontanna Marii

 • Sukiennice

 • Sukiennice

 • Sukiennice

 • Pałac książęcy

 • Pałac książęcy - fasada

 • Pałac książęcy - cesarz Wilhelm

 • Kolumnada portyku

 • Herb Brunszwiku

 • Kwadryga

 • Kwadryga

 • Urząd miasta

 • Urząd miasta

 • Uliczki Starówki

 • Uliczki Starówki

 • Uliczki Starówki

 • Uliczki Starówki

 • Uliczki Starówki

 • Uliczki Starówki

 • Muzeum Herzoga

 • Rogatki

 • Futurystyczny dom