Pałacyk w stylu manieryzmu niderlandzkiego w Bydgoszczy wzniósł w latach 1885-86 kapitan żeglugi Otto Liedtke. Był on najbardziej reprezentacyjnym budynkiem całego kompleksu, w którego skład wchodziły m.in. kamienica, wozownia oraz magazyny. Projektantem budynku był mistrz budowlany Waldemar Jenisch. Jest to parterowa budowla z wieżą i dekoracyjnymi szczytami, wzniesiona na planie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem.

Do 1908 roku pałacyk pełnił funkcję mieszkalną dla właściciela i jego rodziny. Później nieruchomość została zakupiona przez Bydgoskie Towarzystwo Żeglugi Śródlądowej. Nastąpiła przebudowa budynku, dobudowa skrzydła wschodniego i  przeznaczenie parteru na cele administracyjno-biurowe. Do budynku wprowadził się zarząd spółki. Po przejęciu Bydgoszczy przez administrację polską w 1920 roku, obiekt nie zmienił swojej funkcji. Niemieckie przedsiębiorstwo żeglugowe przemianowano na „Lloyd Bydgoski”, a jego siedzibą pozostał opisywany pałacyk. „Lloyd” był wówczas jednym z największych przedsiębiorstw żeglugowych w kraju.

Po II wojnie światowej budynek nadal służył przedsiębiorstwu żeglugowemu, tym razem pod nazwą Żeglugi Bydgoskiej. W piwnicach mieściły się archiwa, kasa, magazyny i kotłownia. Na parterze zlokalizowano biura dyrektorów, księgowości i rozlicznych działów przedsiębiorstwa. Na poddaszu znajdowały się kolejne biura oraz centrala telefoniczna. W 1974 roku przeprowadzono remont budynku. We wnętrzu pałacyku miał powstać Dom Marynarza, zaś w miejscu wyburzonych pozostałych obiektów na nabrzeżu – Ośrodek Szkolenia Zawodowego Żeglugi Śródlądowej. Do realizacji nie doszło z powodu trudności gospodarczych. Nieruchomość została ostatecznie sprzedana w 1995 roku. Nowy właściciel – BRE Bank dokonał rewaloryzacji pałacyku wraz z odtworzeniem detali architektonicznych (gzymsy, naczółki, sterczyny, obeliski i iglica z wiatrowskazem). Natomiast w miejscu pozostałych obiektów powstały w latach 1997-98 według projektu arch. Andrzeja Bulandy z Warszawy dwa nowoczesne budynki ze szkła, stali i cegły klinkierowej, tzw. „Nowe Spichrze”.

Pałacyk stoi przy wschodniej pierzei Rybiego Rynku nad prawym brzegiem Brdy.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2018 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja północna

  • Elewacja północna

  • Elewacja południowa

  • Narożnik południowo-zachodni

  • Nowe spichlerze