Pierwotny, prawdopodobnie drewniany zamek zbudowano w Ciechanowcu około połowy XVI wieku z fundacji kasztelana trockiego Piotra Kiszki.

         W latach 1617-42 Mikołaj Kiszka przebudował warownię i otoczył ją ziemnymi fortyfikacjami z nawodnioną fosą. W czasie „potopu” szwedzkiego zamek uległ niemal całkowitej zagładzie. Niestety nie były tu prowadzone żadne badania i stąd nie znamy dokładnego rozplanowania obiektu. Po „potopie” nowa właścicielka miasta, Eleonora Bremmerowa na miejscu zniszczonej warowni wzniosła drewniany dwór, który w czasie Wojny Północnej (1700-21) został spalony. Kolejni właściciele Ciechanowca, Ossolińscy, wznieśli na terenie zamkowym murowaną siedzibę, która została spalona w 1915 roku przez wycofujące się wojska rosyjskie. Do dziś zachował się we fragmentach mur podzamcza, piwnica w niewielkim wzgórzu oraz resztki fosy.

         Ciechanowiec jest położony ok. 38 km na północny-zachód od Siemiatycz, przy drodze nr 690 do Zambrowa. Ruiny znajdują się w północno-wschodniej części miasta, na prawym brzegu rzeki Nurzec, przy ul.Parkowej.

        Zdjęcia wykonano w maju 2008 roku. 

  • Mur pozostały po zamku

  • Mur pozostały po zamku

  • Piwnica zamkowa

  • Wnętrze piwnicy

  • Tu stał zamek

  • Relikty fosy