Kościół pw.św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czemiernikach został zbudowany  w latach 1603-14 w stylu renesansu lubelskiego. Fundatorem świątyni był Henryk Firlej, późniejszy arcybiskup gnieźnieński. W dniu 1 października 1617 roku kościół został przez niego konsekrowany. Budowla była dwa razy niszczona przez pożary (w 1711 roku zniszczony dach, a podczas odwrotu wojsk napoleońskich w 1813 roku uszkodzone zostały wieże, ponownie dach i ołtarze). Po drugim pożarze odbudowa ze zniszczeń trwała dość długo. W latach 1874-75 kościół został przebudowany. Zostały wtedy podwyższone obydwie wieże, które zwieńczono podwójnymi kopułami, nad zakrystią został nadbudowany tzw. skarbiec, przed elewacją frontową został wzniesiony czterokolumnowy portyk. W 1975 roku dach został pokryty blachą ocynkowaną, w 1977 roku zostały pozłocone i odnowione ołtarze, ambona. W 1987 roku, dzięki ofiarności parafian, roku został przeprowadzony gruntowny remont wież, które zostały pokryte blachą miedzianą. W 1990 roku budowla otrzymała nową elewację, w 1994 roku zostało odnowione wnętrze.

Obecna świątynia  jest budowlą jednonawową z parą bocznych kaplic, prezbiterium jest węższe i zakończone półkoliście. Fasadę zdobią dwie wieże o wysokości 38 metrów. Wnętrze nakryto sklepieniem kolebkowym z lunetami. Sklepienia prezbiterium i kaplic są ozdobione siatką sztukaterii. Na łuku tęczowym, od strony prezbiterium znajduje się kartusz z gmerkiem i literami IW oraz datą 1614 będący monogramem sztukatora. Wyposażenie wnętrza reprezentuje styl barokowy. W ołtarzu głównym są umieszczone dwa obrazy św. Stanisława: na szczycie scena męczeństwa, natomiast w centralnej części wskrzeszenie Piotrowina, św. Ludwik i Matka Boża Wniebowzięta. Obrazy św. Stanisława i św. Ludwika zostały namalowane w 1904 roku i odnowione w 2000 i 2001 roku, a obraz Matki Bożej został namalowany w 1952 roku. Z boku znajdują się późnogotyckie rzeźby Matki Bożej i św. Jana Apostoła, wykonane w XV wieku oraz barokowe rzeźby aniołów wykonane w XVIII wieku. Z lewej strony usytuowano obraz Św. Rodziny a z prawej strony Św. Antoniego. W kaplicach znajdują się ołtarze: Matki Bożej Różańcowej (w kaplicy północnej), Męki Pańskiej (w kaplicy południowej). Ambona jest ozdobiona rzeźbami czterech ewangelistów. Świątynia znajduje się w centrum miasteczka.

Czemierniki są położone 13 km na południe od Radzynia Podlaskiego.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Elewacja boczna

  • Wieże kościoła

  • Portyk wejściowy

  • Główne wejście

  • Nawa

  • Ołtarz boczny

  • Prezbiterium

  • Sklepienie prezbiterium

  • Ambona

  • Renesansowe odrzwia