Kościół św. Michała Archanioła – gotycki, drewniany kościół parafialny w Dębnie wzniesiono prawdopodobnie w XIII wieku. Obecny kościół wybudowany został w II połowie XV wieku na miejscu starszej świątyni. Z tego okresu pochodzą nawa i prezbiterium. Jest to świątynia orientowana o konstrukcji zrębowej. Prezbiterium jest prostokątne, zbliżone do kwadratu i ma wymiary 5 x 5,9 m, nawa główna o wymiarach 7 x 8,3 m o konstrukcji zrębowej pochodzi z drugiej połowy XV wieku, zaś niewysoka wieża z izbicą o wysokości 15 metrów, o samoistnej konstrukcji słupowo-ramowej z 1601 roku. Kościół nakryty jest jednokalenicowym, pokrytym gontem, dachem. Prezbiterium i nawę otaczają soboty, czyli kryte podcienia pochodzące z XVIII/XIX wieku. Świątynia jest jednym z najlepiej zachowanych gotyckich drewnianych kościołów i jednocześnie jednym z najbardziej znanych polskich zabytków w kraju i za granicą (otrzymał jako jedyny drewniany kościół nominację w konkursie siedmiu cudów Polski), wyróżnia się wkomponowaną w krajobraz sylwetką (praktycznie niezmienioną od czasów budowy) i wyjątkowo cennym ruchomym wyposażeniem, a także unikatową polichromią patronową w układzie pasmowym pochodzącą z około 1500 roku, najstarszą z wykonanych na drewnie i w całości zachowanych w Europie. Jest to najlepiej zachowana tego rodzaju polichromia w Polsce. Wykonana w 33 kolorach przedstawia w 12 układach 77 motywów, z których najczęstsze to ornamenty roślinne i geometryczne, ale występują także wątki figuralne i zwierzęta, głównie jelenie. Szablony były wielokrotnie używane w różnych obiektach, te prawdopodobnie, ze względu na ich świecki charakter w dworach szlacheckich i magnackich. Uwagę zwraca wizerunek orła jagiellońskiego nad belką tęczową. Dachy kościoła, zadaszenia i ściany wieży oraz jej hełm podbite są gontem, ściany izbicy wieży oszalowane zostały deskami z ozdobnie wyrzynaną koronką u dołu. We wnętrzu znajdują się cenne zabytki rzeźby i malarstwa gotyckiego. Do najcenniejszych należą:

ołtarz główny – tryptyk z początku XVI wieku;

dwa ołtarze boczne wykonane w stylu barokowym z 1651 roku;

malowane gotyckie tabernakulum wykonane z drewna w XIV wieku;

krucyfiks z około 1380 roku na belce tęczowej;

posąg św. Mikołaja z gotyckiego ołtarza wykonany w 1420 roku;

kopia pochodzącego z 1280 roku malowidła sztalugowego – najstarszego w Polsce, przedstawiającego św. Agnieszkę i św. Katarzynę trzymającą w rękach palmy.

Prócz tego w kościele zachowały się archaiczne elementy wyposażenia, w większości wykonane z desek pokrytych malowidłami. Kościół posiadał soboty od początku swego istnienia, jednak obecne wzniesiono na początku XIX wieku. Początkowo służyły przede wszystkim za ochronę podwaliny kościoła przed wodami opadowymi, a w latach późniejszych po podwyższeniu i zwiększeniu połaci dachowych także wiernym za schronienie. Atrakcją tego niezwykłego kościoła są dzwonki zazwyczaj leżące w prezbiterium. Są bardzo stare – mogły powstać nawet w XV wieku. Szczególna skala tego instrumentu, określana mianem gamy perskiej (dłuższe płytki dają wyższe tony), została uzyskana przez wykonanie płytek ze specjalnego stopu i zakopanie ich w ziemi na pewien czas. W kościele znajduje się również XVI-wieczna haftowana chorągiew wojenna z wizerunkiem św. Stanisława ze Szczepanowa. Wedle niepotwierdzonych przekazów zostawiły ją wojska Jana III Sobieskiego powracającego spod Wiednia po zwycięstwie nad Turkami.

Niestety w czasie mojej wizyty kościół był zamknięty a proboszcza nie było.

Dębno jest położone 13 km na wschód od Nowego Targu, przy drodze nr 969 do Niedzicy. Kościół znajduje się w centrum wsi.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.

  • Widok od południa

  • Kruchta

  • Widok od wschodu

  • Widok od północy

  • Dzwonnica z izbicą

  • Sygnaturka