Fundatorem pałacu w Dębowej Łęce była rodzina Brodowskich. Rezydencję wzniesiono około 1845 roku na miejscu starszego założenia w popularnym wówczas w Wielkopolsce typie willi włoskiej. Rezydencja została przebudowana pod koniec XIX wieku. Od 1865 roku dobra w Dębowej Łęce należały do Johanna F.E. Hofmanna, a od 1881 roku do Stülpnagla, który przed rokiem 1890 przebudował siedzibę. W XX wieku majątek znalazł się w rękach rodziny Lürmann, która posiadała go do 1945 roku.

Obecne założenie wzniesione zostało na rzucie dwóch zestawio­nych prostopadle, zróżnicowanych rozmiarem czworoboków, z kwadratową wieżą w połu­dniowo-wschodnim narożniku skrzydła głównego. Bryła obiektu zróżnicowana gabaryto­wo, z członem głównym dwukondygnacyjnym o użytkowym poddaszu i częścią mniejsza parterową z poddaszem. Obie części nakryte są dachami dwuspadowymi. Dominującym członem bryły jest czterokondygnacyjna wieża narożna. Budynek jest murowany z cegły i dekorowany boniowaniem. Elewacje skrzydła głównego urozma­icają gzymsy kordonowy i wieńczący z fryzem. Otwory okienne w większości prostokątne w profilowanych opaskach, z płycinami pod parapetem, tylko w partii pozornego ryzalitu zamknięte odcinkowo. Przy ryzalicie dostawiony jest parterowy taras, na którym pierwot­nie posadowione były antykizujące rzeźby. Wokół rozciąga się park krajobrazowy.

Obecnie pięknie odrestaurowany pałac mieści hotel. Dębowa Łęka jest położona 4 km na wschód od Wschowy przy drodze nr 12 do Leszna. Pałac znajduje się w zachodniej części wsi po lewej stronie drogi.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2007 roku.

  • Widok ogólny

  • Elewacja boczna z wejściem

  • Elewacja boczna

  • Elewacja tylna

  • Elewacja boczna