Pierwsza wzmianka o kościele w Dulsku pochodzi z 1431 roku. Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny została erygowana prawdopodobnie pod koniec XIV wieku. Wizytacja z 1623 roku podawała, że istniał tu drewniany kościół, którego dach pokryty był częściowo dachówką (nad prezbiterium) i częściowo gontem (nad nawą).

Obecny drewniany, o konstrukcji zrębowej w stylu barokowym kościół Wniebowzięcia NMP został zbudowany z inicjatywy biskupa Aleksandra Działyńskiego, sufragana kujawskiego, dziedzica Dulska. Budowlę oszalowano, a ściany od zewnątrz wzmocniono lisicami. Wyposażony był wówczas w trzy ołtarze: w głównym był obraz Jezusa Ukrzyżowanego, w bocznych obrazy św. Mikołaja i NMP oraz św. Rocha i św. Barbary. W 1781 roku przy świątyni wzniesiono dzwonnicę  Pewnym przebudowom kościół został poddany w 1878 roku. W czasie okupacji, po aresztowaniu ks. Stanisława Nowaka, kościół był nieczynny. Ostatnia przebudowa, polegająca na przedłużeniu kruchty, remoncie ścian i posadzki, miała miejsce w latach 1995-98. W 2002 roku wymieniono mocno zniszczoną, drewnianą wieżyczkę nad prezbiterium.

Obecnie kościół wyposażony jest w trzy ołtarze: główny rokokowy z rzeźbami św. Piotra, Pawła, Stanisława i Wojciecha oraz obrazem Matki Boskiej Niepokalanej i dwa boczne pochodzące z XVIII wieku.

Na cmentarzu przykościelnym stoi klasycystyczna kaplica grobowa Józefa Wysockiego z około 1840 roku.

Dulsk jest położony 7 km na południowy-wschód od Golubia-Dobrzynia. Kościół znajduje się w centrum wsi, tuż przy drodze, po jej zachodniej stronie.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2020 roku.

  • Widok od ulicy

  • Sygnaturka

  • Drewniana dzwonnica

  • Kaplica grobowa Józefa Wysockiego