Gotycki kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie został wzniesiony w pierwszej połowie XV wieku. Jednonawowa świątynia, posadowiona na kamiennym fundamencie, wymurowana z cegły, nakryta dwuspadowym dachem, składa się z nawy głównej, prezbiterium i wieży. Kilkakrotnie przebudowywana i rozbudowywana, wzbogaciła się w 1750 roku o barokowy hełm na wieży z ośmioboczną latarnią i gotyckim dzwonem spiżowym, a w XIX wieku o neogotycki aneks i zakrystię. W latach 1875-77 ściany kościoła podwyższono, wymieniono strop i dach. W pierwszej połowie XX wieku odrestaurowano ołtarz główny i boczny oraz hełm wieży pokryto blachą miedzianą. Z dawnego wyposażenia świątyni zachowała się barokowa ambona z końca XVII wieku wsparta na głowie anioła, ołtarz główny i boczny, chrzcielnica, ławy, empory umieszczone od strony zachodniej i południowej , prospekt organowy i witraże z XIX wieku ufundowane przez rody de Croy i Below. Jednym z cenniejszych zabytków jest płyta nagrobna J. Crummeliusa z 1615 roku i znajdujący się nad nią drewniany kartusz z dwoma herbami oraz dwoma skrzyżowanymi kopiami rycerskimi.

Wokół kościoła przez wieki był cmentarz. Przy kościele stoi symboliczny pomnik upamiętniający mieszkańców poległych w I wojny światowej. Ciekawostką jest odnalezienie w 1982 roku, podczas konserwacji organów, za ostatnim rzędem piszczałek, księgi rachunkowej duninowskiej szkoły oraz dwóch tomów kroniki szkolnej. Ukrył je tam ostatni niemiecki pastor, Hans Schreiber, opuszczając Duninowo 17 stycznia 1946 roku. Kościół znajduje się w centrum wsi.

Duninowo jest położone 6 km na południe od Ustki, przy drodze nr 203 do Darłowa.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.

  • Widok od południa