Późnogotycki, murowany kościół parafialny pw. Katarzyny Aleksandryjskiej powstał w II połowie XV wieku. Jest to budowla orientowana, jednonawowa, oszkarpowana, wzniesiona z cegły z węższym prezbiterium. Bryłę wieńczą szczyty z blendami i pinaklami typowe dla północnego Mazowsza. Na południowej ścianie, nad boczną kruchtą kościoła umieszczony jest zegar słoneczny z 1842 wykonany według obliczeń profesora Wojciecha Jastrzębowskiego. W sąsiedztwie stoi XIX-wieczna murowana dzwonnica. Świątynię otacza stylizowany parkan ceglany, zachowujący blendy arkadowe według projektu Stefana Szyllera.

Wyposażenie wnętrza jest częściowo barokowe. We wnętrzu kościoła nawę główną od prezbiterium, o kolebkowym sklepieniu z lunetami, oddziela łuk tęczowy. Uwagę zwraca ołtarz główny i dwa ołtarze boczne – wszystkie w stylu barokowym. W jednym z nich znajduje się późnogotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVI wieku. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki parafii. Wśród wyposażenia kościoła należy wymienić m.in. XVIII-wieczny krucyfiks oraz 4-głosowe organy z 1892. Około roku 1630 ściany zostały ozdobione malowidłami figuralnymi, a na suficie przedstawiono kwiaty i złocone róże.

W połowie XVIII wieku nastąpiła przebudowa kościoła, dokonana z fundacji rodziny Krasińskich, właścicieli Dziektarzewa od połowy XVIII wieku do roku 1840.

Dziektarzewo jest położone 16 km na północ od Płońska, po wschodniej stronie drogi S7.

Zdjęcia wykonano w marcu 2019 roku.

  • Kościół i dzwonnica

  • Prezbiterium

  • Zegar słoneczny

  • Grobowiec dawnych właścicieli wsi

  • Grobowiec przy murze