Kościół Trójcy Przenajświętszej i Świętej Katarzyny w Dzierzgoniu został wzniesiony w latach 1310-20 w stylu gotyckim. Wielokrotnie ulegał pożarom, najgroźniejszy z nich w 1647 roku zniszczył całe wnętrze i dach z drewnianą wieżą. Część wyposażenia i naczynia liturgiczne uratowano z krypty umieszczonej pod posadzką, między prezbiterium a chórem. Odbudowa zakończyła się w 1682 roku. Świątynia została również w tym roku konsekrowana. W 1730 roku po raz kolejny kościół uszkodził pożar.

Kościół posadowiono na kamiennych fundamentach, których obrys jest zbliżony do kwadratu i w swoim układzie stanowi pseudobazylikę trójnawową. Od strony północnej formę kwadratu rozłamuje Kaplica Świętego Krzyża. Świątynia z zewnątrz jest otoczona kamiennym murem z dwiema narożnymi kapliczkami z końca XIX wieku, znajdującymi się od strony wschodniej. Od zachodu wznosi się wieża-dzwonnica, zwieńczona barokowym hełmem.

Bogate i cenne wyposażenie, pochodzi głównie z okresu po pożarze w 1730 roku. Na uwagę zasługuje portal z łukowymi blendami zwieńczony krzyżem. Ołtarz główny wykonano z drewna, tworzą go polichromowane rzeźby. Wysokość ołtarza wynosi 10 metrów, szerokość – 6 metrów. W głównej części znajduje się rzeźba Świętej Trójcy, a nad nią wisi kotara. Po bokach kolumny stoją pilastry oraz figury świętych: Piotra i Pawła, Mateusza i Łukasza. Obraz umieszczony w zwieńczeniu ołtarza głównego przedstawia scenę zaślubin świętej Katarzyny na tle obłoków. Usytuowano tu również wizerunek Matki Boskiej z Chrystusem na kolanach. W kościele znajdują się również: ambona z pierwszej połowy XVIII wieku, przyfilarowa, o pięciobocznym korpusie, rzeźby czterech ewangelistów oraz Chrystus Salvator Mundi. Najstarsza z płyt nagrobnych pochodzi z 1347 roku i reprezentuje styl gotycki. Wśród rzeźb i obrazów wyróżnić można cztery portrety szlacheckie: dwóch kobiet i dwóch mężczyzn.

Kościół znajduje się przy wzgórzu zamkowym, na jego południowym stoku.

Dzierzgoń jest położony 27 km na południowy-wschód od Malborka przy drodze nr 515 do Iławy.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Elewacja północna

  • Kruchta boczna

  • Widok z kruchty

  • Fasada i wieża

  • Prezbiterium

  • Elewacja południowa

  • Widok z góry zamkowej

  • Kaplica św. Jana Nepomucena