Gotycki Dom Bractwa Czarnogłowych (Mustpeade Maja) jest to zespół zabudowań będących niegdyś własnością stowarzyszenia o tej samej nazwie. Organizacja, działająca tylko w krajach nadbałtyckich, gromadziła młodych nieżonatych i bogatych kupców. Bractwo Czarnogłowych funkcjonowało od 1399 do 1895 roku. Na początku siedziba bractwa znajdowała się przy ulicy Vene.

Obiekt przy ulicy Pikk 26 został nabyty przez organizację w 1531 roku. Kilkadziesiąt lat później dokonano tu znacznej przebudowy, a fasadę budynku udekorowano przepięknym frontonem w stylu niderlandzkiego renesansu, autorstwa mistrza Arenta Passera. Medaliony na fasadzie wyobrażają zmagania rycerzy w trakcie turnieju oraz zasłużone dla bractwa postacie. Jedną z nich jest król Zygmunt III Waza i jego małżonka Anna, władcy Polski i Szwecji. Warto zwrócić uwagę na godła czterech miast hanzeatyckich: Londynu, Brugii, Bergen i Nowogrodu.

Uwagę zwracają już drzwi wejściowe, znacząco różniące się od pozostałych przy tej ulicy. Zielona brama z herbem przedstawiającym profil Murzyna jest bogato zdobiona złoceniami w ­kształcie gwiazd i krwistoczerwonymi pasami.

Profil murzyński w herbie nawiązuje do dowódcy jednego z legionów rzymskich, św. Maurycego (III wiek). Ów patron tallińskich kupców odmówił złożenia ofiary pogańskim bogom, czym wydał na siebie wyrok śmierci. Istnieje przypuszczenie, że Maurycy pochodził z Afryki, stąd też przedstawianie jego sylwetki jako Murzyna. Na początku XIX wieku do majątku czarnogłowych dołączyła kamienica przy Pikk 24. W kolejnych latach (1819-20) przeprowadzono przebudowę powstałego w ten sposób kompleksu zabudowań. Po zakończeniu działalności bractwa (1895) pod nazwę czarnogłowych podszyła się niemiecka organizacja nacjonalistyczna, funkcjonująca do 1940 roku. Współcześnie budynki zarządzane są przez młodzieżowy dom kultury.

Dom Bractwa Czarnogłowych wznosi się przy ulicy Pikk 26.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2014 roku.

  • Dom Bractwa Czarnogłowych

  • Szczyt domu

  • Portal wejściowy

  • Kartusz herbowy nad wejściem