Kościół św. Ducha w Tallinnie (est: Püha Vaimu kirik) został wzniesiony z wapienia XIII wieku i tylko raz, wiek później, był modernizowany. Dodano wówczas barokową wieżę z dzwonem, obecnie najstarszym w Estonii. Płaski strop zamieniono w łukowe sklepienie. Świątynia została ufundowana jako dwunawowa kaplica przynależna do sąsiedniego przytułku. Uczęszczali do niej początkowo głównie chorzy i ułomni pensjonariusze przytułku oraz miejska biedota, lecz później także i bogaci kupcy zrzeszeni w położonej naprzeciwko Wielkiej Gildii. Dzięki temu kościół stał się najbardziej egalitarną świątynią Tallinna.

Murowany na rzucie prostokąta, z nawą krytą dachem dwuspadowym, kościół posiada prosto zamknięte prezbiterium, a na osi wieżę dzwonniczą wtopioną w korpus, krytą dwukondygnacyjnym, barokowym hełmem. W 1684 roku na ścianie od ulicy Pühavaimu zamontowany został najstarszy w mieście, zachowany do dziś publiczny zegar. Autorem jego drewnianych dekoracji, przedstawiających promienie słoneczne i postacie czterech Ewangelistów, był Christian Ackerman z Królewca. Błękitne wypełnienie ze złotym słońcem i czarnymi, rzeźbionymi wskazówkami widoczne jest z daleka dzięki barwom kontrastującym z bielą świątyni. Uwagę przykuwają również schodkowe ­szczyty. W świątyni warto zwrócić uwagę na barwny, rzeźbiony i malowany tryptyk z 1483 roku, autorstwa Bernta Notke, gotycki krucyfiks, renesansową ambonę pochodzącą z początków XVII wieku oraz drewnianą zabudowę empory w nawie bocznej. Można tam podziwiać cykl XVII-wiecznych obrazów ze scenami biblijnymi, autorstwa Elerta Thielego. Organy, autorstwa Augusta Terkmanna, pochodzą z 1929 roku. Na wieży znajduje się dzwon z 1433 roku. Na dzwonie zachował się napis w średniowiecznym języku dolno-niemieckim: Ik sla rechte der Maghet als derne Knechte, der Wrouwen als dern Heren, des es kan mi nemant ver keren (Dzwonię zarówno dla panien jak i młodzieńców, dla pań i panów, i nikt nie może mi w tym przeszkodzić). Dwa inne dzwony pochodzą z XVII wieku.

W 1524 roku kościół przejęli miejscowi luteranie. Stał się on wkrótce dla nich najważniejszą świątynią w mieście – w odróżnieniu od innych kościołów Tallinna od 1531 roku kazania głoszono tu w języku estońskim, a nie w niemieckim.

Kościół św. Ducha znajduje się mniej więcej w połowie Vene, na początku uliczki Pühavaimu.  

Zdjęcia wykonano w lipcu 2014 roku.

  • Korpus świątyni

  • Zegar

  • Wieża - dzwonnica