Foix to miejscowość i gmina we Francji, w regionie Midi-Pyrenees, w departamencie Ariege. Miasto powstało wokół oratorium założonego przez Karola Wielkiego, które później przekształciło się w opactwo. W okresie lateńskim (400 rok p.n.e.- 1 rok n.e) tereny te zamieszkiwało celtyckie plemię Wolków. Później, na przestrzeni wieków miejsce przynależało do imperium rzymskiego, królestwa Wizygotów, monarchii Merowingów, księstwa Akwitanii, Imperium Karolińskiego i hrabstwa Carcassonne, by wreszcie oderwać się od tego ostatniego w XI wieku i stać się samodzielną seniorią. W 1050 roku, za władania Rogera I de Foix,  rangę okolicy miasta podniesiono do hrabstwa. Będąc z początku wasalami hrabiów Tuluzy, hrabiowie Foix ustawicznie zwiększali swoją władzę, tak że w XIII i XIV w. należeli do najpotężniejszych feudałów królestwa Francji. W 1290 roku hrabiowie Foix nabyli wicehrabstwo Bearn i odtąd rezydowali przede wszystkim w tym drugim, bogatszym regionie. W 1398 roku hrabstwo objął ród Grailly przez małżeństwo Izabeli de Foix z Archambaud de Grailly. Od 1458 roku hrabiowie Foix nosili też tytuł parów Francji. W 1479 roku po śmierci królowej Nawarry Eleonory I, żony piętnastego hrabiego Foix Gastona IV de Foix-Grailly tron Nawarry i hrabstwo Foix objął jej wnuk, Franciszek Febus. Po jego śmierci w 1483 roku oba władztwa odziedziczyła jego siostra Katarzyna z Nawarry, która przez małżeństwo z Janem III d’Albret złączyła na dobre losy hrabstwa z rodem d’Albret i królestwem Nawarry. Jej wnuczka Joanna d’Albret, dziewiętnasta hrabina Foix w latach 1555-72, przez małżeństwo z Antonim de Burbon-Vendome wprowadziła hrabstwo do rodu Burbonów. W 1607 roku jej syn, kolejny hrabia Foix i późniejszy król Francji, Henryk IV Burbon włączył swoje lenna z wyjątkiem Dolnej Nawarry i Bearn do francuskiej domeny królewskiej, czyniąc Foix jedną z prowincji królestwa, którą to rolę oraz własne stany prowincjalne hrabstwo utrzymało aż do rewolucji francuskiej.

Najważniejszym zabytkiem miasta jest zamek hrabiów Foix, górujący nad starówką. Jego trzy wieże pochodzą z XII, XIV i XV wieku. Pierwsze fortyfikacje na wzgórzu pojawiły się w VII wieku. W 987 roku powstaje pierwszy murowany zamek, wymieniony w 1002 roku w testamencie Rogera I, hrabiego Carcassonne jako spadek dla najmłodszego syna Bernarda. W 1486 roku zamek zostaje po raz pierwszy zdobyty, na skutek zdrady jednej ze zwaśnionych gałęzi rodu Foix. W 1930 roku na zamku zostało utworzenie muzeum.

Foix jest położone na południe od Tuluzy (Toulouse), przy drodze nr A99 do Andory.

Zdjęcia wykonano w październiku 2011 roku.

  • Panorama zamku

  • Trzy wieże zamkowe

  • Widok od północy

  • Widok z miasta

  • Widok z miasta

  • Widok z miasta

  • Widok z miasta

  • Ratusz