Najstarszym obiektem zabytkowym Marsylii jest bazylika św. Wiktora (Abbaye Saint-Victor) będąca częścią opactwa założonego przez św. Kasjana w V wieku, na miejscu świątyni greckiej, w pobliżu miejsca pochówku św. Wiktora.

Św. Wiktor był legionistą, który po długim procesie i torturach, miał ponieść śmierć męczeńską za odmowę wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej. Podczas pobytu w więzieniu nawrócił 3 strażników więziennych: Deuteriusza, Felicjana i Aleksandra, których ścięto wraz z Wiktorem.

Na miejscu ich chrześcijańskiego pochówku wybudowano kościół wykuty w skale. Podczas prac wykopaliskowych (1966), na cmentarzu we wnęce skały, odkryto 2 ciała prawdopodobnie z początku IV wieku. Niewykluczone, że należały do św. Wiktora i jego towarzysza. Miejsce szybko stało się centrum kultu religijnego i nie przeszkodziło w tym nawet zburzenie opactwa przez Saracenów w XIII wieku. Większość budynków wkrótce odbudowano. Znaczenie klasztoru wzrosło najbardziej w XIV wieku, kiedy to jego opatem został Guillaume Grimoard, który następnie zasiadł na papieskim tronie jako Urban V. Podczas Rewolucji Francuskiej rozebrano klasztor, ale kościół i okazałe krypty można odwiedzać do dzisiaj.

Trójnawowa świątynia wygląda niczym zamek i posiada podziemne krypty. Budynek jest wyremontowany, ale po jego wschodniej stronie zachowano ruiny dawnych zabudowań klasztornych. Zwiedzanie jest darmowe z wyjątkiem krypt. Zgromadzono w nich m.in. zabytkowe sarkofagi, w których pochowano np. niektórych świętych. Z kolei w kościele, w obu nawach bocznych w pobliżu ołtarza znajdują się relikwiarze z relikwiami wielu świętych. Wśród nich oczywiście św. Jana Kasjana oraz św. Wiktora.

Bazylika znajduje się u podnóża katedry, po południowej stronie portu.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2019 roku.

 • Widok od portu

 • Elewacja zachodnia

 • Romańskie okna

 • Ślady po klasztorze

 • Portal główny

 • Nawa główna

 • Ołtarz główny

 • Nawa boczna

 • Relikwie św. Wiktora

 • Relikwie św. Kasjusza

 • Boczna kaplica