La Défense to nowoczesna dzielnica paryska, biurowo-mieszkalno-handlowa, która otrzymała swoją nazwę od pomnika „La Défense de Paris”, wybudowanego w 1883 roku dla upamiętnienia żołnierzy, którzy bronili Paryża w czasie wojny prusko-francuskiej. Przed budową dzielnicy tereny te stanowiły przemysłowe przedmieście Paryża, zdominowane przez zakłady przemysłowe, hale handlu hurtowego i nawet kilka gospodarstw rolniczych.Tutaj powstało główne centrum biznesu we Francji, z siedzibami większości wielkich francuskich koncernów i głównych przedstawicielstw koncernów zagranicznych we Francji.

Budowa dzielnicy nastąpiła we wczesnych latach 80-tych XX wieku, choć pierwsze wieżowce powstały dużo wcześniej. W 1982 roku EPAD (Publiczny Komitet budowy La Défense), z inspiracji prezydenta Francji Francois Mitteranda ogłosił konkurs „Tête Défense”, który wyłonił najlepszy projekt monumentu, obecnego Wielkiego Łuku (fr.  Le Grande Arche) autorstwa Johanna Ottona von Spreckelsena, zwieńczającego Esplanadę i zarazem oś historyczną dzielnicy. Równolegle z budową Wielkiego Łuku, przebudowano też infrastrukturę dzielnicy, tworząc obecny kształt Esplanady i podziemny węzeł komunikacyjny.

Najbardziej charakterystyczną budowlą La Defense jest stojący na zachodnim krańcu dzielnicy La Grande Arche de La Defense (Wielki Łuk) usytuowany na linii, będącej przedłużeniem Paryskiej Osi Historycznej, zaczynającej się od Luwru a kończącej się na Łuku Triumfalnym. Linia ta stanowi oś dzielnicy, wzdłuż której ciągnie się Esplanada La Défense. La Grande Arche został oddany do użytku w 1989 roku. Le Grande Arche stał się symbolem La Défense – mieszczą się w nim galerie wystawiennicze, biura i instytucje państwowe, jak również tarasy widokowe. Wymiary sześcianu Le Grande Arche to 112 × 110 × 108 m, czyli zmieścić się w nim mogłyby nie tylko łuk triumfalny, ale również Pola Elizejskie (na szerokość).

Oprócz biur, budynków mieszkalnych i centrum handlowo-rozrywkowego, w podziemiach zachodniego krańca dzielnicy znajduje się ważny węzeł komunikacyjny, z końcową stacją metra nr 1, stacją RER, dworcem kolejowym i autobusowym. Dzielnica jest niemal całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. Do niemal wszystkich wieżowców można jednak dotrzeć drogami wewnętrznymi znajdującymi się w podziemiach. Jest to jeden z nielicznych w Europie przykładów niemal całkowitej izolacji ruchu pieszego od kołowego. Pod względem wielkości powierzchni biurowej jest to największe centrum biznesu w Europie. Na jej terenie znajduje się także kilkanaście ekskluzywnych apartamentowców i hoteli.

La Défense jest położona około 6 km na północny-zachód od Wieży Eiffla.

Zdjęcia pochodzą z filmu nagranego kamerą VHS w sierpniu 1993 roku. Niestety ich jakość pozostawia wiele do życzenia, ale chciałem je wykorzystać.

  • Widok z Wieży Eiffla

  • Widok z Wieży Eiffla

  • Le Grande Arche

  • Pod łukiem

  • Widok spod łuku

  • W głębi Łuk Triumfalny

  • 30 lat temu dalej był plac budowy