Rzymski akwedukt Pont du Gard został wzniesiony w latach 26 p.n.e – 16 p.n.e. na polecenie ówczesnego rzymskiego polityka i dowódcy wojskowego Marka Wipsaniusza Agrypy, co poświadcza zachowana inskrypcja z 19 roku p.n.e., w celu doprowadzenia wody ze źródeł w Uzès do Nimes.

Budowla o łącznej długości około 50 km i całkowitym spadku 17 m, składała się z szeregu tuneli i mostów wzniesionych z bloków kamiennych bez użycia zaprawy. Odcinek zwany Pont du Gard to trzypiętrowa arkada o wysokości 49 m i szerokości 6,4 m. Poszczególne części arkady zbudowano z różnej liczby łuków:  6 w dolnej kondygnacji – 11 w środkowej – 35 w najwyższej. Dolna część spełniała rolę mostu przebiegającego nad rzeką. Na górnej umieszczono kanał prowadzący wodę. Całkowita długość zachowanego odcinka akweduktu wynosi ok. 270 m. Spadek, typowy dla rzymskich konstrukcji, to 35 cm na długości 1 km. Akwedukt dostarczał wodę w ilości ok. 20 tysięcy m³ dziennie. Spływała ona do zbiornika o średnicy 6 m, skąd rozprowadzana była do domów mieszkalnych, term i fontann.

Począwszy od IV wieku akwedukt zaczęto zaniedbywać (2/3 prześwitu kanału wypełnił osad), w IX wieku przestał być drożny, a okoliczna ludność zaczęła używać kamienia budowli do innych celów. Mimo to konstrukcja w większości pozostała nienaruszona. Od średniowiecza do XVIII wieku akwedukt służył jako most przy przekraczaniu rzeki Gard. Początkowo ruch odbywał się na drugim poziomie. Dla usprawnienia komunikacji zwężono znajdujące się powyżej filary, co naruszyło stabilność konstrukcji. W 1702 roku przywrócono pierwotną szerokość filarów, a w 1743 roku ruch przeniesiono na niższy poziom. W XVIII wieku budowlę, która stała się atrakcją turystyczną, wyremontowano; prace konserwatorskie ponowiono w połowie XIX wieku. W 1985 roku akwedukt Pont du Gard wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W pobliżu akweduktu, na zachodnim brzegu rzeki, znajduje się dużo starsze miejsce. To prehistoryczna jaskinia, w której odkryto ślady bytności ludzi pochodzące ze środkowego paleolitu, a więc z czasów 80 000 – 50 000 lat p.n.e.. Znaleziono tutaj narzędzia z krzemu i szczątki zwierząt.

Pont du Gard jest położony ok.20 km na północny-wschód od Nimes i ok. 22 km na wschód od Awinionu. Dojście do akweduktu znajduje się zarówno z lewego jak i prawego brzegu rzeki Gard. Na miejscu znajduje się całe zaplecze dla odwiedzających: ogromne parkingi, sklepy z pamiątkami, kawiarenki i restauracje, toalety, a także muzeum, sala kinowa i sala wystaw.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2019 roku.

  • Widok ze wzgórza

  • Widok od południa

  • Widok z akweduktu

  • Prehistoryczna jaskinia