Baszta pod Zrębem, nazywana też Basztą Atutową została wzniesiona w 1487 roku jako ostateczne umocnienie fortyfikacji Starego Przedmieścia. Budowla zbudowana z cegły w stylu gotyckim miała cylindryczny kształt, z jedną ścianą ściętą. Basztę nakryto stożkowym dachem z niewielką sterczyną i czterema lukarnami oraz gankiem strzeleckim. Po wybudowaniu nowych, renesansowych fortyfikacji baszta straciła znaczenie obronne i została zamieniona na magazyn wojskowy. II wojnę światową przetrwała w nienaruszonym stanie, lecz później w wyniku braku prac konserwatorskich, w 1975 roku runął północno-zachodni narożnik baszty, a 3 marca 1982 roku zawaliła się cała północna część wieży. Obecnie budowla jest ogrodzona i zabezpieczona przed dalszym zawaleniem. 

Ruiny baszty znajdują się przy ul.Pod Zrębem, nad kanałem Starej Motławy.

Zdjęcia wykonano w maju 2009 roku.