Brama Nizinna została zbudowana w 1626 roku przez gdańskiego architekta Jana Strakowskiego. Wzniesiono ją z cegły, które od południa zostały oblicowane głazami granitowymi, nawiązującymi do wzorów włoskich. Brama  jest konstrukcją dwupiętrową, w której na wyższym poziomie mieściły się pomieszczenia dla załogi. Środkowy przejazd oddzielony od niskich, bocznych przejść dla pieszych, obecnie podtrzymywany jest drewnianymi rusztowaniami. Potężne wrota, które niegdyś zamykano – obecnie „wbiły się” w ziemię. Umiejscowiono ją między bastionami : św. Gertrudy i Żubr.  Nazwę bramy wywodzić należy od bliskiego sąsiedztwa terenów nizinnych, graniczących z miastem od strony południowej. Brama łączyła Gdańsk z Olszynką – kiedyś żuławską wioską, dziś natomiast zapomnianą i zaniedbaną dzielnicą miasta. Brama Nizinna to jeden z nielicznych gdańskich zabytków, które ocalały z wojennych zniszczeń. Za ciekawostkę należy uznać fakt, że brama, jako jedyna z podobnych sobie budowli, do dzisiejszego dnia zaspokaja potrzeby ruchu kołowego. W latach 90-tych XX wieku działała tam Akademia Multimedialna, która miała kształcić artystów. Uczelnia zawiesiła działalność, a brama stała kilka lat pusta i była dewastowana przez miejscowych mieszkańców. Obecnie budowla została użyczona na rok Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska. 

Brama Nizinna znajduje się w południowej części miasta, przy ul.Mostowej. 

Zdjęcia wykonano w kwietniu 2009 roku.

  • Widok od miasta

  • Widok od ul. Grodza Kamienna

  • Piętro dla załogi

  • Widok od południa

  • Widok od południa

  • Widok od ul.Mostowej

  • Przelot bramny