Bramę Straganiarską wzniesiono w latach 1481-82. Jest ona najbardziej wysunięta na północ spośród bram Głównego Miasta. Brama swoim kształtem przypomina Bramę Mariacką i Chlebnicką, z tym że dobudowano później do niej dodatkowe skrzydło. Fasadę flankują dwie ośmiokątne wieżyczki nakryte spiczastymi daszkami. Od strony Motławy nad przelotem umieszczono zespół herbów Prus Królewskich, Polski oraz Gdańska, przedstawionych w tzw. ukłonie heraldycznym. Po zniszczeniach w 1945 roku została odbudowana na cele mieszkaniowe. W latach 1959-63 mieszkał w niej znany aktor Zbigniew Cybulski o czym informuje wmurowana tablica pamiątkowa.

Brama Straganiarska znajduje się nad Motławą przy Długim Pobrzeżu u wylotu ul. Straganiarskiej. 

Zdjęcia wykonano w kwietniu 2009 roku.

  • Widok od Motławy

  • Fasada z wieżyczkami

  • Widok od ul.Straganiarskiej

  • Herby Prus Królewskich, Polski oraz Gdańska