Założenie dworsko-parkowe w Oliwie, zwane „Ludolfina”, powstało na początku XIX wieku. Posiadłość występuje na planach miasta od 1822 roku. Dwór położony nieopodal istniejącej dawniej cegielni należał od 1877 roku do rodziny Braune, później zaś ich spadkobierców. W latach dwudziestych minionego stulecia majątek staje się własnością Roberta vin Kolkova, który przeprowadza gruntowny remont dworku, zmieniając częściowo jego styl, przez nadanie mu eklektycznych detali architektonicznych. Dzięki działalności nowego właściciela posiadłość wzbogaca się o ogrodzenie, furtę wjazdową i położony przy niej pawilonik.

Na dworek składa się kilka budynków, w tym dwóch skrzydeł głównych, wzniesionych na planie litery „L”, nakrytych w większości czterospadowymi dachami z lukarnami. Główny korpus zwieńcza sześcioboczna, czterokondygnacyjna wieża. Część centralna gmachu wysunięta ku przodowi tworzy ryzalit wraz z tarasem. Do głównego budynku przylega dawna kaplica, dzisiejsze pomieszczenie z katalogiem centralnym. Główne wejście prowadzi do sieni z elementami dawnego wystroju. Szczególną uwagę wzbudzają wspaniałe stylowe schody, prowadzące na piętro. Na jednym z budynków zachowała się drewniana wieżyczka zegarowa. Całość była otoczona parkiem, ze stawem. 

Tuż przed wojną w dworku znalazł swoją siedzibę Ewangelicki Związek Diakonisek. Po II Wojnie Światowej majątek przechodzi w ręce Skarbu Państwa. Do roku 1979 w dworku mieści się Zespół Szkół Terenów Zieleni. W części parku założono ogródki szkolne i inspekty na użytek szkoły. Po gruntownym remoncie w latach 1981-84, budynek zostaje przekazany na potrzeby Biblioteki Głównej AWF w Gdańsku. Dawne budynki gospodarcze znajdują się w głębi, po południowo-wschodniej stronie posiadłości. W tej części dworku mieści się klub studencki TROPS, a w skrzydle południowym Katedra Medycyny Sportowej AWFiS. W roku 1997 Parafia Ewangelicko Augsburska z siedzibą w Sopocie wystosowała do sądu roszczenia dotyczące przywrócenia jej tytułu własności dworku. Sprawa zostaje jednak odroczona, ze względu na brak dowodów uzasadniających wniosek rewindykacyjny. 

Założenie dworsko-parkowe „Ludolfina” jest położone przy ul. Czyżewskiego 29/31.

Zdjęcia wykonano w marcu 2011 roku.

  • Widok od ul. Czyżewskiego

  • Widok od ul. Czyżewskiego - z lewej dawna kaplica

  • Widok od ul. Czyżewskiego

  • Widok od dziedzińca

  • Widok od dziedzińca

  • Wieża na styku dwóch skrzydeł