Spichlerz klasztorny został wzniesiony pod koniec XIV wieku. W 1577 roku został zniszczony w czasie wojny Gdańska z Rzeczpospolitą, przez gdańskich żołnierzy najemnych.Odbudowa, a także przebudowa nastąpiła w 1602 roku.

W 1831 roku po kasacie zakonu nastąpiła kolejna przebudowa budynku na potrzeby mieszkalne. W latach 1932-33 utworzono w budynku Dom Parafialny, którą to rolę pełnił jeszcze po II wojnie światowej. Obecnie po generalnym remoncie jest siedzibą archiwum archidiecezjalnego. W budynku można zobaczyć malowany, drewniany strop, powstały w XVIII wieku w klasztorze i przeniesiony do spichrza podczas jego przebudowy. 

Spichlerz znajduje się po prawej stronie od wejścia do katedry, w południowo-zachodnim narożniku zespołu katedralnego, przy ulicy Bpa Edmunda Nowickiego 2.

Zdjęcia wykonano w lutym 2009 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja parkowa