Murowany z kamienia i cegły zamek w Goli Dzierżoniowskiej został wzniesiony przez Leonarda von Rohnau w 1580 roku. Kilkukondygnacyjna, renesansowa budowla charakteryzuje się licznymi ozdobnymi szczytami i sterczynami. Jej fundamenty w całości są posadowione na granitowej skale. Rezydencja jest mocno rozczłonkowana w pionie i poziomie, a całość nakryto dachami dwuspadowymi.

Częściowo podpiwniczony budynek główny z wewnętrznym dziedzińcem, wzniesiono na planie czworoboku. Elewacje budowli były otynkowane i ozdobione dekoracją sgraffitową. Całość była otoczona podwójnym pierścieniem murów obronnych i nawodnioną fosą, nad którą przerzucono kamienny most prowadzący do bogato rzeźbionego portalu wjazdowego . W latach 1600-10 zamek został powiększony o czterokondygnacyjny budynek dostawiony do wschodniego narożnika. 

Po rodzie von Rohnau właścicielami zamku i okolicznych dóbr, były między innymi rody von Henschel, a następnie von Seidlitz. Na początku XVIII wieku przebudowano wnętrza zamku, a po chwilowym opuszczeniu i dewastacji był restaurowany w XIX i na początku XX wieku. Całość została otoczona parkiem krajobrazowym. Pod koniec II wojny światowej zamek został w znacznym stopniu zniszczony. Jego ostatni właściciele, Rodzina von Prittwitz und Gaffron, zostali zmuszeni do opuszczenia posiadłości, która przeszła pod zarząd ówczesnych władz polskich. Odtąd zamek stopniowo popadał w ruinę. Obecnie zamek jest własnością „Fundacji Zamek w Goli” powstałej w 2003 roku celem wspierania ochrony i rewaloryzacji polskich zabytków i dóbr kultury. Szczególnym patronatem została objęta odbudowa i renowacja Zespołu Zamkowo-Parkowego w Goli Dzierżoniowskiej. W zamku funkcjonuje hotel.

Gola Dzierżoniowska jest położona około 44 km na południe od Wrocławia i 4 km po prawej stronie drogi nr 8 do Niemczy. Około 2 km za Wilkowem Wielkim należy skręcić w prawo w kierunku na Kietlin i Gilów. W Kietlinie należy skręcić w lewo w stronę Gilowa. Po ok. 2,5 km jazdy dojedziemy do Goli. Zamek w Goli jest położony po lewej stronie, przy wjeździe do wsi.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

 • Brama wjazdowa - dolna

 • Wejście dolne

 • Elewacja frontowa

 • Most nad fosą

 • Portal wejściowy

 • Dziedziniec wewnętrzny

 • Dziedziniec wewnętrzny

 • Fosa

 • Elewacja boczna

 • Dziedziniec zewnętrzny

 • Zabudowa gospodarcza

 • Zabudowa gospodarcza