Barokowy pałac w Gołkowicach został zbudowany w 1750 roku dla hrabiego von Gotza.

Powstała wówczas dwukondygnacyjna, murowana z cegły i otynkowana budowla wzniesiona na planie prostokąta, nakryta mansardowym dachem. W osi dziewięcioosiowej elewacji frontowej (północnej) umiejscowiono nieznaczny trzyosiowy, trzypiętrowy ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem, mieszczący główne wejście z neogotyckim portalem. Wejście zostało poprzedzone dwubiegowymi schodami. Elewacja ogrodowa jest odbiciem frontowej, jedynie przed wejściem dodano do niej niewielki drewniany ganek. Elewacje zdobią boniowane lizeny i płyciny z wyciętymi narożnikami. Wnętrza zachowały dawny dwutraktowy układ, z korytarzem między traktami i sienią z klatką schodową na osi. Obok pałacu znajduje się murowana oficyna z pierwszej połowy XIX wieku. Do rezydencji przylega park krajobrazowy o powierzchni 12 ha, z ciekawymi okazami starodrzewu i dużym stawem. Rezydencja była przebudowywana w XIX i XX wieku.

Po Gotzach pałac był własnością hrabiów Magnusa i Gottlieba Lipińskich, a następnie w XIX wieku majątek posiadali Franckenbergowie z Tułowic. W 1902 roku posiadłość nabył Rudolf von Lieres, jego potomkowie pozostali w Gołkowicach do początku 1945 roku. W parku zachował się grobowiec rodu. Ostatnimi, przedwojennymi gospodarzami byli Konstantyn i Eleonora von Lieres, którzy zmuszeni byli uciekać przed frontem na Zachód. W 1945 roku w pałacu stacjonował sztab wojsk radzieckich. Po wojnie mieściła się tu szkoła podstawowa, w latach 50-tych – także szkoła średnia. W latach 70-tych zabytek przekazano w zarząd miejscowej RSP, która doprowadziła do znacznej degradacji budynku. W roku 1982 za symboliczną złotówkę zabytek zakupił pan Czupryj z Wrocławia, jednak nie rozpoczął remontu, i osiem lat później odsprzedał rezydencję panu Januszowi Jasińskiemu. Nowy właściciel powoli restauruje rezydencję, w której urządził gospodarstwo agroturystyczne.

Gołkowice są położone 3 km na północ od Byczyny, przy drodze nr 11 do Kępna. Pałac znajduje się 200 metrów po wschodniej stronie drogi. W prawo należy skręcić na głównym skrzyżowaniu w miejscowości.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2013 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Ryzalit fasady

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna