Zamek w Gostyninie został zbudowany w drugiej połowie XIV wieku przez księcia mazowieckiego Siemowita III lub Siemowita IV.

         Pierwotnie na wzgórzu, na północ od miasta zbudowano wieżę mieszkalno-obronną, którą rozebrano na przełomie XIV i XV wieku. Następnie wzniesiono czworobok murów o wymiarach 37X38 m z wieżą w narożniku północno-wschodnim i wjazdem od wschodu. Następnie wzdłuż kurtyny północnej zbudowano dom mieszkalny i budynek bramny. Kolejna rozbudowa miała miejsce w pierwszej połowie XVI wieku. Powstał wtedy nowy dom południowy. Na  początku XVII wieku zbudowano budynek położony na osi przelotu bramnego. W 1462 roku Gostynin wraz z zamkiem został przyłączony do Korony. W połowie XVII wieku wojny szwedzkie zniszczyły budowlę, która od tego czasu zaczęła popadać w coraz większą ruinę. W latach 1824-30 na resztkach ruin wzniesiono kościół ewangelicki, który służył wiernym do 1945 roku. Następnie powstała pastorówka i inne do dziś istniejące zabudowania. Po zakończeniu II wojny światowej dawny zbór otrzymała parafia rzymskokatolicka, która użytkowała go jako świątynię katolicką do 1978 roku. Później opuszczone wzgórze zamkowe otrzymały Zakłady Sprzętu Oświetleniowego Polam, z zamiarem utworzenia tam zakładowego domu kultury. Plany te nie zostały zrealizowane i w 1995 roku obiekt nieodpłatnie przejęło miasto. Dzięki staraniom władz Gostynina dawny kościół po desakralizacji został odrestaurowany i w 2009 roku oddany do użytku jako obiekt świecki. Obecnie w dawnym zamku mieści się hotel i restauracja.

         Gostynin jest położony 27 km na północ od Kutna przy drodze nr 60 do Płocka. Zamek-kościół znajduje się w północnej części miasta na tzw. Łysej Górze.

         Pierwsze dwa zdjęcia wykonano w sierpniu 2004 roku, pozostałe w kwietniu 2014 roku.

  • Elewacja frontowa (2004 rok)

  • Widok z boku (2004 rok)

  • Widok ogólny (2014 rok)

  • Elewacja frontowa

  • Dziedziniec

  • Elewacja tylna

  • Elewacja boczna