Dwór w Grąsach był około 1840 roku zamieszkiwany wyłącznie przez służbę, ponieważ właściciele przebywali na stałe w Dobiegniewie. Prawdopodobnie był to siedmioosiowy budynek z sienią przelo­tową na osi centralnej, przypominający bardziej czworak aniżeli budowlę dworską. W la­tach 1871-88 właścicielem majątku był August von Gramm, a następnie jego syn Fryderyk Wilhelm, który od końca XIX wieku prowadził rozbudo­wę obiektu w kierunku wschodnim. Prace budowlane były kontynuowane po jego śmierci w 1906 roku przez wdowę Luise von Gramm.

Z tego okresu pochodzi przy­budówka po stronie zachodniej, prawdopodobnie kaplica, jak również wystrój sieni prze­lotowej z drewnianą klatką schodową. W 1929 roku dzierżawcą majątku był Kurt Zabel. Po II wojnie majątek ziemski przekształcono na spółdzielnię rolniczą. Następnie budynek dworu podzielono na mieszkania lokatorskie. W części zachodniej budynku znaj­dowała się świetlica gminna w związku z czym dokonano niezbędnych adaptacji. W 1993 roku dwór znalazł się w posiadaniu dwóch rodzin, które dokonały podziału budynku na dwa niezależne mieszkania i stan ten trwa do dzisiaj.

Obecnie jest to parterowa, murowana z cegły na kamiennych fundamentach budowla, wzniesiona na planie prostokąta, nakry­ta dachem naczółkowym z sześcioma lukarnami po stronie północnej i dwoma po stronie południowej. W elewacji tylnej usytuowane ponadto są dwa trójkąt­ne frontony. Dodana po stronie zachodniej wieloboczna kaplica posiada narożne pilastry dźwigające profilowany gzyms wieńczący. Główne wejście znajduje się w elewacji frontowej – północ­nej w siódmej osi, inne wejścia mieszczą się w dziesiątej osi elewacji frontowej oraz w ele­wacji bocznej – wschodniej. W zachodniej partii budynku znajduje się przelotowy kory­tarz z klatką schodową oraz reprezentacyjne pomieszczenie z zachowanym historycznym kominkiem zawierającym w zwieńczeniu wyobrażenie herbu von Gramm. Układ pomiesz­czeń jest nieregularny, wielokrotnie przekształcany. Po stronie zachodniej znajduje się park podworski z cmentarzem właścicieli, dawnym sadem oraz reliktami zabudowań młyńskich. Po stronie północnej i zachodniej rozmieszczone są zabudowania gospodarcze.

Grąsy są położone 2 km na północ od Dobiegniewa, 700 metrów po prawej stronie drogi nr 160.

Zdjęcia wykonano w maju 2013 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Dobudówka

  • Szczyt z dobudówką