Kręgi kamienne w Lesie Grzybnickim zostały odkryte w kwietniu 1974 roku. W 1979 roku utworzono w tym miejscu rezerwat „Kamienne Kręgi”. Badania w latach 1974-86 prowadził Ryszard Wołągiewicz z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Cmentarzysko z kręgami kamiennymi pochodzi z I – III wieku n.e.. Najbardziej prawdopodobna hipoteza zakłada, iż na pomorzu jeszcze przed końcem pierwszego wieku naszej ery pojawili się Goci – lud wywodzący się z mitycznej wyspy Skandza, skąd wyruszyli w poszukiwaniu swojej nowej ojczyzny.

Zachowało się pięć kręgów kamiennych. Każdy z nich składa się z piaszczystego koliska otoczonego głazami pionowo wkopanymi w regularnych odstępach jeden od drugiego. Pośrodku prawie każdego koliska wkopane są głazy w kształcie steli. Wszystkie głazy w kręgach otoczone były u podstawy małymi kamieniami. Dwa duże kręgi mają identyczne wymiary – średnicę 37,5 m i są usytuowane obok siebie. Trzy pozostałe kręgi są mniejsze, znajdują się w pewnym oddaleniu od siebie. Dwa z nich mają po 13 m średnicy, natomiast trzeci krąg jest jeszcze mniejszy i ma tylko 8 m średnicy. W kręgach zostały stwierdzone ślady uczt obrzędowych oraz pozostałości ceremonii rytualnych, związanych z ciałopaleniem i chowaniem prochów zmarłych. Ponadto odkryto 2 kurhany oraz ponad 40 bruków i grobów płaskich. Odkryte przez archeologów przedmioty z wyposażenia grobów należą do kultury wielbarskiej. Unikatem w skali kraju są występujące tu trójkątne bruki grobowe; analogiczne istnieją tylko w południowej Norwegii i zachodniej Szwecji.

Rezerwat Archeologiczny „Kamienne Kręgi” w Grzybnicy znajduje się 24 km na południowy-wschód od Koszalina, przy drodze nr 11 do Bobolic, na lewym brzegu rzeki Radew. Stanowisko archeologiczne jest położone ok. 3 km na północ od wsi.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2020 roku.

  • Duży krąg

  • Trójkątny bruk

  • Stella

  • Kurhan

  • Grób płaski

  • Mały krąg

  • Kurhan

  • Bruk ze stellą