Historia Hildesheim sięga początków IX wieku, kiedy to założone zostało tu biskupstwo i rozpoczęto budowę pierwszej katedry. Niestety jeszcze w tym samym wieku świątynia została doszczętnie strawiona przez wielki pożar. Kolejna katedra wybudowana została w połowie XI wieku z inicjatywy ówczesnego biskupa miasta – Bernwarda (993-1022).W lecie 1135 roku książę polski Bolesław Krzywousty odbył uroczystą pielgrzymkę do grobu św. Gotarda w Katedrze w Hildesheim. W 1367 roku Hildesheim zostało członkiem Hanzy, związku miast handlowych Europy Północnej z czasów średniowiecza, co zapoczątkowało jego znaczny rozwój. Przez blisko cztery kolejne stulecia miasto rządzone było przez przedstawicieli kościoła. Tragiczny okres w dziejach Hildesheim przeżywało w czasie II wojny światowej , kiedy to znaczna część zabudowy miejskiej została praktycznie zrównana z ziemią w czasie alianckich nalotów bombowych. Po wojnie miasto zostało częściowo odbudowane, jednak utraciło swój dawny styl i urok. Dopiero rozpoczęta w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia powolna rekonstrukcja historycznego centrum przywróciła miastu cześć jego dawnej świetności.

Najważniejszym zabytkiem miasta jest romański, trójnawowy kościół św. Michała (Michaeliskirche), wybudowany w latach 1010-20 z inicjatywy biskupa Bernwarda i obecnie stanowi jeden z najcenniejszych zabytków architektury ottońskiej okresu przedromańskiego w całych Niemczech. Krypta zachodnia kościoła miała być miejscem ostatniego spoczynku Bernwarda, stąd też wybór św. Michała, Anioła Śmierci, na patrona świątyni. Krypta została poświęcona przez Bernwarda w 1015 roku. Przyjmuje się, że Bernward zlecił również wykonanie brązowych wrót i kolumny Chrystusa, które obecnie znajdują się w katedrze. Bernward zmarł w 1022 roku w klasztorze św. Michała i został pochowany w krypcie. Kościół został poświęcony w 1033 roku przez następcę Bernwarda – biskupa Godeharda. Po pożarze w 1186 roku oraz przebudowie, świątynia została ponownie poświęcona za czasów biskupa Adeloga. W latach 1171–90 dodano kapitele. W 1192 roku ogłoszono Bernwarda świętym. Z tego czasu pochodzą reliefy przy wejściu do krypty. W latach 1194–97 po wzniesiono barwne ogrodzenie chóru na skrzyżowaniu nawy głównej i północnego transeptu, kiedy poszerzano kryptę. Podobna przegroda w południowej części kościoła została zniszczona w 1662 roku. Bogato malowany drewniany strop nawy środkowej powstał ok. 1200 roku. W 1250 roku zbudowano nowe krużganki, które połączyły kościół ze starą kaplicą przyklasztorną. Wraz z nadejściem reformacji kościół został przejęty przez luteranów. Konwent benedyktyński przetrwał aż do sekularyzacji w 1803 roku. Mnisi mogli odprawiać msze w krypcie św.  Bernwarda, która po dziś dzień pozostała katolicka. W czasie II wojny światowej kościół został dotkliwie zniszczony w czasie jednego z alianckich nalotów. Po wojnie świątynię pieczołowicie odbudowano.

Świątynia jest bazyliką o dwóch chórach i dwóch transeptach z czterema wieżami w narożach, wzniesioną na planie kwadratu na skrzyżowaniu transeptów z nawą główną. Obydwie nawy poprzeczne posiadają po bokach po dwie mniejsze wieże z klatkami schodowymi. Kościół jest symetryczny – apsyda z transeptem znajdują się zarówno w części wschodniej, jak i zachodniej. Kwadrat skrzyżowania nawy środkowej z transeptem jest jednostką miary, według której zorientowana jest cała budowla. Podobne kwadraty pojawiają się w skrzydłach transeptów, w nawie środkowej oraz w chórze zachodnim pomiędzy nawą środkową a apsydą. Zakończone ostrymi łukami gotyckie okna nawy bocznej dodano w wiekach późniejszych. Obydwa skrzyżowania nawy środkowej z transeptami w części wschodniej i zachodniej są ograniczone ze wszystkich stron potężnymi łukami. Bazylika składa się z trzech naw oraz trzech przęseł zwieńczonych dachem drewnianym. Przy budowie arkad nawy środkowej zastosowano dolnosaksoński zmienny system podpór, w którym po dwóch kolumnach następuje filar. Nad arkadami umiejscowiono okna o pełnych łukach, przez które wpada światło do nawy środkowej. Światło dociera też poprzez gotyckie okna o łukach ostrych umieszczonych w nawie bocznej.

W wnętrzu świątyni warto zwrócić uwagę na monumentalne XIII wieczne romańskie malowidło, pokrywające drewniany strop nawy środkowej. Obraz przedstawia drzewo Jessego ukazujące powstanie chrześcijaństwa. Kościół św. Michała stoi na zachodnim skraju starego miasta na tzw. wzgórzu Michała. Wejście główne znajduje się po stronie południowej. Za kościołem rozciąga się ogród przyklasztorny oraz krużganki prowadzące do budynków parafialnych.

 • Makieta i kościół

 • Widok od południa

 • Część zachodnia

 • Część wschodnia

 • Apsyda

 • Elewacja północna

 • Zabudowania klasztorne

 • Nawa główna

 • Nawa główna

 • Sklepienie

 • Sklepienie

 • Nawa główna

 • Prezbiterium

 • Grób św. Berwnarda

 • Grób św. Berwnarda

 • Empora

 • Epitafium

 • Nawa boczna

 • Baptysterium

 

Innym cennym zabytkiem Hildesheim jest monumentalna romańska katedra Wniebowzięcia Matki Bożej (Mariendom). Kamień węgielny pod budowę świątyni położył w 852 roku biskup Altfrid. Trójnawowa bazylika krzyżowa z transeptem została poświęcona w 872. Świątynia została odbudowana w 1046, po wielkim pożarze przez biskupa Hazilo. Z niewielkimi przebudowaniami w XI-XIV wieku oraz barokizacją wnętrza, przetrwała do II wojny światowej. W czasie nalotów II wojny światowej katedra została praktycznie zrównana z ziemią. Odbudowa trwała 10 lat (1950-60) i ograniczyła się do stylu wczesnoromańskiego.

Jest to potężna kamienna budowla, z charakterystyczną, poprzecznie ustawioną wieżą, zwieńczoną romańskimi oknami. Jej najcenniejszym elementem są słynne XI wieczne (1015) wykonane z brązu dwudrzwiowe wrota o wysokości 4,72 metra tzw. Drzwi Bernwarda. Zdobi je 16 kwater obrazujących życie Chrystusa oraz dzieje Adama i Ewy. Wrota pierwotnie wykonane dla kościoła św. Michała, zostały umieszczone w zachodnim portalu katedry.

Wewnątrz świątyni warto zwrócić uwagę na odlaną z brązu w 1020 roku na wzór kolumn tryumfalnych stawianych przez cesarzy w Rzymie – Kolumnę Chrystusa (Christussäule), przedstawiająca 24 sceny z życia Chrystusa od chrztu w Jordanie po wjazd do Jerozolimy. Kolumna stała w chórze wschodnim kościoła św. Michała aż do XVIII wieku, kiedy to mieszkańcy miasta przenieśli ją na dziedziniec katedry, by ratować ją przed przetopieniem. Z początkiem XIX wieku kolumna stanęła w południowym transepcie katedry.

Ołtarz główny zdobi relikwiarz św. Epifaniusza z Pawii. W nawie głównej wisi XI wieczny romański świecznik kolisty (średnica: ok. 6m) biskupa Hezilo (Heziloleuchter), a obok wrót stoi wykonana z brązu późnoromańska (1225) Chrzcielnica Wilbernusa, wsparta na barkach czterech klęczących postaci symbilizujących rajskie rzeki. Po bokach chrzcielnicy umieszczono cztery reliefy przedstawiające chrzest Chrystusa w Jordanie, przejście przez Morze Czerwone, transport Arki Przymierza przez Jordan oraz scenę wotywną ukazującą fundatora Wilbernusa u stóp Marki Boskiej. Przykrywę chrzcielnicy zdobią również cztery sceny: Chrystusa i grzesznicy żałującej za grzechy, rzezi niewiniątek, siedem uczynków miłosiernych oraz zakwitnięcie laski Aarona.

W krypcie pod ołtarzem znajduje się relikwiarz św. Gotarda. Pod prawym filarem przed ołtarzem głównym stoi drewniana Madonna z kałamarzem (ok. 1430), wygięta w charakterystyczną dla gotyku literę S. Madonna prawą ręką podtrzymuje kałamarz, a nagi Jezus trzyma w rękach pióro. Motyw piszącego Jezusa jest bardzo rzadki w sztuce sakralnej.

Od wschodu do apsydy przylega trójskrzydłowy klasztor z dziedzińcem otoczonym krużgankami. Na środku dziedzińca stoi kaplica otoczona wianuszkiem grobów zakonników. Apsyda katedry jest porośnięta tzw. tysiącletnim krzewem różanym (Tausendjährige Rosenstock). Jego dokładny wiek nie jest znany. Wedle legendy róża rośnie tu przynajmniej od 815 roku kiedy to cesarz Ludwik I Pobożny, jeden z synów Karola Wielkiego, zgubił się w lesie w trakcie polowania i kazał odprawić mszę w intencji odnalezienia drogi. Relikwiarz maryjny z kaplicy królewskiej zawieszono na czas mszy na gałązce dzikiej róży. Po mszy jednak nie dawał się zdjąć, co cesarz odczytał jako znak, że właśnie w tym miejscu, a nie jak planowano wcześniej w Elze, ma powstać nowe biskupstwo poświęcone Marii, której symbolem jest róża. Dokumenty historyczne poświadczają, że róża rośnie w tym miejscu od ok. 400 lat. Katedrę otaczają dawne zabudowania biskupstwa. W 1985 roku katedra w Hildesheim wraz z pobliskim kościołem św. Michała zostały wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 • Elewacja północna

 • Widok od zachodu

 • Elewacja południowa

 • Elewacja północna

 • Klasztor i transept

 • Prezbiterium

 • Świecznik Hezilo

 • Chrzcielnica

 • Chrzcielnica i świecznik Hezilo

 • Nawa główna

 • Drzwi brązowe

 • Kolumna triumfalna

 • Detale kolumny

 • Krużganki klasztorne

 • Kaplica na dziedzińcu klasztornym

 • Wnętrze kaplicy

 • Krużganki klasztorne

 • Krużganki klasztorne

 • Tysiącletni krzew różany

 • Krypta

 • Krypta

 • Relikwiarz św. Gotarda

 • Krypta

 • Zabudowania biskupie

 • Makieta założenia katedralnego

 

Na południe od rynku wznosi się gotycki, luterański kościół św. Andrzeja (Andreaskirche), zbudowany w XIV i XV wieku w stylu gotyckim na miejscu starszego kościoła romańskiego. Budowniczym świątyni był prawdopodobnie Peter Parler lub któryś z jego uczniów. Budowa kościoła trwała ponad sto lat, a biorąc pod uwagę położenie kamienia węgielnego pod odbudowę wieży 10 listopada 1883 roku – prawie pięciuset lat. Budowa była wiele razy przerywana; na przeszkodzie stawały wojny, konflikty, brak materiałów budowlanych i środków finansowych oraz zarazy. W XVI wieku świątynię przejęli luteranie. Po nalocie w marcu 1945 roku kościół został całkowicie spalony. W latach 1956-65 został odbudowany i 29 sierpnia 1965 roku uroczyście poświęcony, jako ostatni ze zniszczonych kościołów Hildesheim.

Wejście do wnętrza prowadzi przez drzwi fasady zachodniej, w której zachowały się pozostałości romańskiego westwerku z roku 1140. Nawa główna, wysoka na 28,60 m, przekryta jest sklepieniem gwiaździstym. Nawy boczne łączą się z przodu w wieniec pięciu kaplic otaczających przestrzeń wokół ołtarza. Wieża kościelna mierząca 114.50 m została udostępniona publiczności w marcu 1995 roku. Znajduje się na niej platforma widokowa, do której prowadzą 364 stopnie schodów. W wieży wiszą cztery dzwony, z których trzy pochodzą z byłych niemieckich terenów na wschodzie. Najcięższy i najstarszy dzwon, 3-tonowy Osanna pochodzi z Kościoła Mariackiego w Gdańsku, gdzie w 1632 roku został odlany, a po drugiej wojnie światowej wywieziony do Hildeshelm. Wieża, jest najwyższą wieżą kościelną w całej Dolnej Saksonii.

 • Kościół św. Andrzeja

 • Wieża

 • Nawa główna

 • Nawa boczna

 • Ołtarz główny

 • Nawa główna

 • Gotycki tryptyk

 

Serce najstarszej części Hildesheim stanowi malowniczy rynek (Marktplatz) który otaczają pieczołowicie odrestaurowane po zniszczeniach wojennych kamienice. Nad jego górną częścią dominuje okazały gotycki ratusz (Rathaus) wzniesiony w XIII wieku z arkadami i schodkowym szczytem.

W południowej pierzeji u wylotu ulicy Judenstrasse stoją dwie kamienice – późnogotycki Tempelhaus – dom patrycjusza z XIV wieku, w którym obecnie mieści się biuro informacji turystycznej, odrestaurowany po zniszczeniach z II wojny światowej w roku 1952 i Wedekindhaus XVI-wieczny dom patrycjusza, charakteryzujący się wysokimi, bogato rzeźbionymi piętrami, w tym półkami z wizerunkami postaci alegorycznych.

W północno-zachodnim narożniku usytuowano XVI wieczny gotycko-renesansowy Dom Bractwa Rzeźników (Knochenhauer-Amtshaus) – zniszczony w roku 1945, zrekonstruowany w latach 1987-1989 na podstawie oryginalnych planów. Fasada została bogato zdobiona kolorowymi obrazami i niemieckimi przysłowiami. Obecnie w budynku tym mieści się restauracja i miejskie muzeum.

Sąsiadujący Lüntzelhaus został zbudowany w 1755 roku w stylu barokowym. Rolandhaus został zbudowany w XIV wieku w stylu gotyckim. W 1730 roku dom przebudowano, dodano barokowy portal i duże okno wykuszowe. Stadtschänke (Town Tavern) to duży dom z muru pruskiego, który został wybudowany w 1666 roku. Mniejszy przyległy Rococcohaus został zbudowany w 1730 roku w stylu rokoko. Wollenwebergildehaus (Gildia Cechu Tkaczy) została zbudowana w przybliżeniu w 1600 roku.

 • Ratusz

 • Ratusz

 • Fontanna Rolanda

 • Tempelhaus i Wedekindhaus

 • Tempelhaus i Wedekindhaus

 • Tempelhaus

 • Tempelhaus

 • Wedekindhaus

 • Wedekindhaus

 • Dom Bractwa Rzeźników (Knochenhauer-Amtshaus)

 • Dom Bractwa Rzeźników (Knochenhauer-Amtshaus)

 • Dom Bractwa Rzeźników (Knochenhauer-Amtshaus)

 • Kamienice przy rynku

 • Kamienice przy rynku

 • Kamienica przy rynku

 

Na zachód od kościoła św. Andrzeja znajduje się renesansowy Kaiserhaus (Dom Cesarza) z 1586 roku. Fasadę zdobią rzymskie posągi i medaliony. Po przeciwnej stronie znajduje się godne uwagi okno wykuszowe z piaskowca z 1568 roku. Pierwotnie należał do prywatnego domu, który został zburzony pod koniec XIX wieku. Okno wykuszowe zostało wcześniej zdemontowane i dodane do innego domu we wschodniej części Hildesheim, który pozostał nietknięty podczas II wojny światowej. Stamtąd okno wykuszowe zostało usunięte po przebudowie domu i dodane do szkoły w obecnym miejscu w 1972 roku.

Pozostałe ważne zabytki Hildesheim to m.in. 500-letni pielgrzymkowy kościół św. Jakuba, kościół parafialny św. Lamberta,  romańska bazylika św. Gotarda (Godehardikirche), kościół św. Krzyża (Kreuzkirche).

Hildesheim jest położone  w środkowych Niemczech, nad rzeką Innerste, około 30 km w kierunku południowym od Hanoweru.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2018 roku.

 • Kaiserhaus

 • Okno wykuszowe

 • Kościół św. Krzyża

 • Kościół św. Jakuba

 • Kościół św. Jakuba

 • Kościół św. Jakuba