Nie wiadomo dokładnie kto i kiedy wybudował pierwsze założenie w Izbicku. Najstarsze wzmianki o zamku datowane są na XVI wiek, jednak dopiero w połowie XVIII wieku pojawił się pierwszy szkic, który unaocznia wygląd pałacu. Była to dwukondygnacyjna budowla z dwiema narożnymi, zwieńczonymi blankami wieżami. Całość była otoczona parkiem w stylu angielskim, a podjazd prowadził między dwoma stawami.

Pałac spłonął w 1748 roku kiedy znajdował się w rękach rodziny von Larish i odbudowano go w stylu klasycystycznym. W 1812 roku rezydencję ponownie strawił ogień, a hrabia von Strachwitz, właściciel majątku od 1811 roku, rozpoczął odbudowę w stylu normandzkim. Kolejny raz pałac został zniszczony podczas III powstania śląskiego w 1921 roku. W latach 1923-32 został odbudowany w stylu neobarokowym.

Obecnie jest to dwukondygnacyjna budowla, murowana z cegły i otynkowana, wzniesiona na planie prostokąta, nakryta wysokim mansardowym dachem z facjatami i trójosiową wystawką, kryjącym trzecią kondygnację. Po obu stronach fasady, w miejscu dawnych wież usytuowano dwa ryzality. W elewacjach; wschodniej i zachodniej znajdują się półkoliste przybudówki zwieńczone tarasami. Główne wejście usytuowano w osi trzynastoosiowej fasady. Wnętrza na parterze są dwutraktowe z korytarzem między traktami, natomiast na piętrze są przekształcone. W części pomieszczeń zachowały się sklepienia krzyżowe, kolebkowo-krzyżowe, żaglaste oraz kolebkowe. Na słupach przy bramie wjazdowej umieszczono dwa kamienne dziki, będące częścią herbu zasłużonego dla gminy rodu von Strachwitz. Po drugiej stronie bramy rozpościera się park krajobrazowy o powierzchni 11 ha. Całość jest ogrodzona.

Majątek pozostawał w rękach hrabiów von Strachwitz do 1945 roku. Podczas II wojny światowej pałac nie został zniszczony w dotkliwy sposób. Po wojnie w upaństwowionym obiekcie powstała Państwowa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, a w latach 50-tych Technikum Rolnicze. W roku 1984 rozpoczął się remont pałacu, który zamienił obiekt w ruinę. Szkołę tak „wyremontowano”, że pozbawiono ją kompletnie zabytkowego wyposażenia i stolarki. W 2003 roku zniszczony pałac został odkupiony od Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przez prywatnego inwestora, który w latach 2005-07 przeprowadził kapitalny remont obiektu z przeznaczeniem na hotel, który już otworzył swoje podwoje. 

Izbicko jest położone 18 km na południowy-wschód od Opola, przy drodze nr 94 do Strzelc Opolskich.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2012 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja boczna

  • Elewacja tylna

  • Elewacja tylna

  • Elewacja frontowa i boczna

  • Elewacja frontowa

  • Główne wejście

  • Wnętrza pałacu

  • Wnętrza pałacu

  • Wnętrza pałacu