Kościół pw. M.B Częstochowskiej w Kiezmarku został zbudowany w XVI wieku, choć na chorągiewce widnieje data 1727, która zapewne odnosi się do odbudowy świątyni. Wcześniejszy kościół pochodził z XIV wieku. Następnie wymieniane są daty: 1592 i 1653, które mogą odnosić się do większych prac budowlanych lub odbudowy kościoła po zniszczeniach wojennych w XVI i XVII wieku. Ostatnie remonty obiektu nastąpiły w roku 1930 oraz w latach 70-tych XX wieku. Wzmocniono konstrukcję ścian nośnych i stropu, wymieniono zniszczone elementy drewniane i pokrycie dachu oraz odbudowano zakrystię.

Świątynia jest konstrukcją ryglową, wypełnioną cegłą z otynkowanymi i pomalowanymi polami, zbudowaną na planie prostokąta, orientowaną, z trójbocznym, niewydzielonym prezbiterium, stropem o zaokrąglonych bokach i wieżą od zachodu. Do ściany północnej przylega zakrystia. Ryglową, czworoboczną wieżę, stojącą prawdopodobnie na starych fundamentach z XVI lub XVII wieku, przykrywa wieloboczny hełm zwieńczony kulą i chorągiewką. Na wieży zawieszone są zegary, w tym słoneczny z XVII wieku. Do wieży przylega kruchta. Druga chorągiewka umieszczona jest w części dachu nad prezbiterium i na niej widnieje data odbudowy 1727. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z okresu XVII i XVIII wieku. XVII-wieczny manierystyczny ołtarz główny, ufundowany przez burmistrza gdańskiego Jana Czirenberga, (polichromia z wieku XX) zawiera 2 późniejsze obrazy malowane na desce: w głównym polu – Ostatnia Wieczerza oraz w polu górnym – Zmartwychwstanie. Dolną kondygnację zdobi 6 kolumn, a górną jedna para kolumn, stylizowane motywy ozdobne z aniołami i symbolami czterech cnót: Wiary, Nadziei, Wstrzemięźliwości i Stałości, a także rzeźby czterech ewangelistów i postać Chrystusa w zwieńczeniu. Ośmioramienny świecznik ufundowany przez Gerharda Lau posiada inskrypcję z datą 1699. Z XVIII wieku pochodzą: dekorowana ambona (data 1722) oraz prospekt organowy remontowany w 1930 roku. W posadzkę wmurowane są płyty nagrobne z XVI i XVII wieku. Przy wejściu, na ścianach północnej i południowej wiszą dwa XIX-wieczne epitafia. W kruchcie, nad drzwiami umieszczono XVII-wieczne herby Gdańska. Przy kościele znajduje się użytkowany cmentarz, a na nim kilka starszych nagrobków. Kościół pw. M.B Częstochowskiej został zlokalizowany w północnej części wsi.

Kiezmark jest położony 21 km na południowy-wschód od Gdańska, ok. 5,5 km od wsi Cedry Wielkie i 19 km od Pruszcza Gdańskiego.

Zdjęcia wykonano w maju 2019 roku.

  • Widok od drogi

  • Elewacja południowa

  • Tarcza zegarowa

  • Zegar słoneczny na wieży

  • Boczne wejście

  • Drugi zegar słoneczny

  • Elewacja południowa i prezbiterium