Pierwotny, renesansowy pałac w Klisinie został zbudowany pod koniec szesnastego wieku dla rodziny von Tschetschaw, na miejscu dworu obronnego z przełomu XIV-XV wieku. W 1758 roku rezydencja spłonęła i została odbudowana przez Jana Adama von Gruttschreiber w stylu barokowym. Kolejne przekształcenia w pałacu nastąpiły w 1909 roku, gdy właścicielem był Johann von Eicke und Polwitz. 

Jest to czteroskrzydłowa budowla murowana z kamienia i cegły, otynkowana, posiadająca wewnętrzny dziedziniec otoczony dwu- i trzykondygnacyjnymi skrzydłami, nakrytymi dachami siodłowymi. Jedynie skrzydło zachodnie nakryto dachem czterospadowym z lukarnami. Elewacja frontowa (wschodnia), dziewięcioosiowa została ozdobiona trójosiowym pseudoryzalitem, zwieńczonym trójkątnym naczółkiem. Kondygnacje pięter są nierównej wysokości, tzw. piano nobile – pierwsze piętro wyższe od przyziemia i drugiego piętra. Narożniki elewacji są zaokrąglone, a przyziemie boniowane. Elewacje boczne również dziewięcioosiowe, natomiast elewacja ogrodowa powtarza układ frontowej, jedyną różnicą jest falisty wykrój przyczółka wieńczącego trzyosiowy ryzalit środkowy. Na dziedziniec prowadzi zamknięty półkoliście portal wjazdowy w fasadzie. Elewacje od strony dziedzińca z podziałem ramowym z uproszczonymi pilastrami. Całość jest otoczona od południa i zachodu parkiem krajobrazowym z XIX wieku, w którym znajduje się dawna kaplica grobowa. Od wschodu z pałacem sąsiadują zabudowania dawnego folwarku, zbudowane w dziewiętnastym stuleciu wokół prostokątnego dziedzińca. 

Po von Gruttschreiberach w 1813 roku właścicielem majątku była już rodzina Forni, a następnie nabył go baron Alexander von Prittwitz. Ostatnim przedwojennym właścicielem dóbr był Johannes von Eiche-Polwitz.   Po drugiej wojnie światowej posiadłość upaństwowiono, na bazie dawnego folwarku utworzono gospodarstwo rolne, a w pałacu urządzono istniejący do dziś Dom Pomocy Społecznej. Ze względu na pełnioną funkcję możliwości zwiedzania obiektu są bardzo ograniczone.

Klisino jest położone 6,5 km na południowy-zachód od Głogówka, przy drodze nr 416 do Głubczyc.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2013 roku.

  • Skrzydło frontowe (wschodnie)

  • Skrzydło tylne (zachodnie)

  • Dziedzinec wewnętrzny

  • Dziedzinec wewnętrzny