Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu została wzniesiona w latach 1280 – 1321. Budowa świątyni trwała etapami. W 1321 roku była to trzynawowa hala bez prezbiterium z wieżą od południowego-zachodu. Budowę prezbiterium ukończono w połowie XIV wieku. Ma ono skrzywioną oś w kierunku północnym w stosunku do nawy. Jego wnętrze zostało zamknięte wielobocznie przy użyciu jedenastu dużych ostrołukowych okien. Do jego południowej strony dobudowano wieloboczną wieżyczkę. Pod koniec XIV wieku w wyniku osiadania gruntu i rozchylenia filarów zawaliły się sklepienia nawy głównej, które następnie odbudowano. Na początku XV wieku dobudowano do świątyni dwie nawy boczne przez co kościół stał się pięcionawowy, jedyny taki w Polsce. Następnie ukończono wieżę północną, którą pod koniec XV wieku połączono z południową poprzez zamurowanie przerwy między nimi. W 1450 roku zdjęto z dachu dachówkę i pokryto go blachą miedzianą. W międzyczasie cały czas trwało uzupełnianie wyposażenia wewnętrznego świątyni. W 1534 roku kościół przeszedł w ręce protestantów. W 1758 roku podczas oblężenia rosyjskiego , w wyniku ostrzału artyleryjskiego spłonęła część więźby dachowej, a dwa lata później podczas kolejnego oblężenia zawaliło się sklepienie w prezbiterium, które zabezpieczono prowizorycznie drewnianym sklepieniem dopiero w 1822 roku. Gruntowna restauracja prezbiterium nastąpiła dopiero w latach 1874-76, a w latach 1887-90 wykonano kapitalny remont kościoła. W 1900 roku wymieniono na nowe, miedziane pokrycie dachu.

Świątynia poważnie ucierpiała w wyniku oblężenia miasta w 1945 roku. Zniszczeniu uległ dach kościoła, wszystkie sklepienia, oraz poważnie uszkodzono niektóre partie murów, a wnętrze zostało wypalone. Do 1958 roku trwała odbudowa prezbiterium i zbieranie ukrytych przez Niemców elementów wyposażenia świątyni.

Parafia otrzymała w użytkowanie tylko prezbiterium a zdewastowane nawy i wieża zostały przeznaczone na muzeum. Dopiero 24 maja 1974 roku katedra została przekazana przez władze państwowe Kurii Biskupiej w Koszalinie, choć na mocy porozumienia, wieża jeszcze przez dwa lata była użytkowana przez Muzeum Oręża Polskiego. Rozpoczęto odbudowę świątyni, która została ostatecznie konsekrowana 21 października 1984 roku przez Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa. W 1986 roku papież Jan Paweł II podniósł kołobrzeską konkatedrę do godności Bazyliki Mniejszej. 

Kołobrzeg jest położony przy ujściu Parsęty do Bałtyku, 42 km na zachód od Koszalina, przy drodze nr 11. Katedra znajduje się w centrum miasta.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2004 roku.

  • Widok ogólny

  • Fasada

  • Stalle

  • Orzeł Piastowski