Gotycki kościół pw. św. Bartłomieja w Koninie, został najprawdopodobniej wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku.

Jest to trójnawowa świątynia o układzie bazylikowym. Najstarszą częścią kościoła są pochodzące z II połowy XIV wieku – zakrystia, która zajęła dawną kaplicę św. Trójcy i prezbiterium. Ceglane nawy i kaplica zostały wybudowane w wieku XV. W późniejszych stuleciach dobudowano kolejne części: na początku XVII wieku od południowej strony renesansową kaplicę Najświętszej Maryi Panny fundacji Jana Zmełki, przykrytą ośmioboczną kopułą z latarnią, a w XIX wieku kruchtę od strony północnej. Prezbiterium pokrywa sklepienie siatkowe, a nawy gwiaździste. W kaplicy Jana Zmełki znajdują się bogato intarsjowane stalle z ornamentami roślinnymi, ptakami i jednorożcami oraz gotycka rzeźba Matki Boskiej z XVI wieku i marmurowy nagrobek fundatora. W kaplicy gotyckiej znajduje się barokowe epitafium starosty konińskiego Krzysztofa Przyjemskiego (zm. 1611), alabastrowe epitafium Mikołaja Grochowskiego z 1570, a w prezbiterium okazały, wczesnobarokowy, marmurowy sarkofag Stanisława Przyjemskiego – marszałka wielkiego koronnego. Ołtarz główny wykonano w stylu neogotyckim, zaś ołtarze w nawach bocznych reprezentują styl barokowy. Witraże i wewnętrzną polichromię wykonał znakomity malarz Eligiusz Niewiadomski, który zapisał się w historii dokonując zamachu na pierwszego prezydenta RP – Gabriela Narutowicza. W kruchcie bocznej znajduje się gotycka kropielnica. Drzwi frontowe zdobią okucia brązowe z XV wieku, w kształcie lwich głów Obok kościoła wznosi się zbudowana na planie krzyża greckiego murowana dzwonnica z 1878 roku.

W latach 1866-72 przeprowadzono kapitalny remont, późniejsze prace miały miejsce jeszcze w latach 1900-10. Kościół położony przy ulicy Kościelnej 1.

Konin jest położony 90 km na wschód od Poznania przy autostradzie A-4.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2017 roku.

 • Fasada

 • Portal wejściowy

 • Uchwyt brązowy z XV wieku

 • Renesansowa kaplica NMP

 • Elewacja południowa

 • Elewacja północna

 • Krzyż pokutny

 • Zakrystia

 • Kruchta boczna

 • Gotycka kropielnica

 • Nawa główna

 • Ołtarz główny

 • Nawa główna i organy

 • Ambona

 • Sarkofag Stanisława Przyjemskiego

 • Prezbiterium i sarkofag Przyjemskiego

 • Nawa boczna

 • Kaplica gotycka

 • Epitafium Krzysztofa Przyjemskiego

 • Kartusz herbowy Przyjemskich

 • Ołtarz boczny

 • Ołtarz boczny

 • Epitafium Jana Zmełki

 • Kaplica Zmełki - stalle