Pałac w stylu eklektycznym w Konradowie został zbudowany na przełomie XIX i XX wieku, prawdopodobnie przez Hermana Knauera.

Jest to piętrowa budowla z bocznymi ryzalitami zbudowana na rzucie zbliżonym do litery H, z silnie wysuniętym niskim ryzalitem od elewacji tylnej. Zróżnicowaną gabarytowo bryłę pałacu tworzą: trzy­kondygnacyjne skrzydło środkowe z dwuspadowym dachem, piętrowe skrzydła boczne na­kryte czterospadowymi płaskimi dachami oraz parterowy ryzalit z tarasem. Wszystkie czło­ny są podpiwniczone. Fasada, w pięcioosiowej partii środkowej zaakcentowa­na została trzyosiowym pseudoryzalitem zwieńczonym trójkątnym szczytem. Umieszczone na osi wejście, zamknięte półkoliście, ujęte zostało portalem w postaci pilastrów podtrzy­mujących trójkątny przyczółek. Elewacja tylna zakomponowana została podobnie jak fasada. Pseudoryzalit poprzedza drewniany ganek. Obok pałacu rozciąga się obszerny zespół zabudowań folwarcznych.

Późniejsze wiadomości na temat historii majątku są bardzo skąpe. W latach 1935-41 roku właścicielem był niejaki Robert Weimar. Po wojnie gospodarzył tu miejscowy PGR. Obecnie pałac pełni funkcję mieszkalną.

Konradowo jest położone 5 km na południowy-zachód od Wschowy, przy lokalnej drodze do Goli. Pałac znajduje się w centrum wsi, po lewej stronie drogi .

Zdjęcia wykonano w lipcu 2007 roku

  • Widok od ulicy

  • Ganek ogrodowy

  • Elewacja frontowa i boczna