Późnobarokowy pałac w Kostowie został zbudowany pod koniec XVIII wieku z inicjatywy Friedricha von Strachwitz, którego ród był właścicielem majątku od 1767 roku.

Była to dwukondygnacyjna, podpiwniczona budowla, wzniesiona na rzucie prostokąta, nakryta dachem mansardowym. W osi jedenastoosiowej elewacji frontowej (północnej) usytuowano trójosiowy, trzykondygnacyjny ryzalit, zwieńczony trójkątnym przyczółkiem. Elewacja ogrodowa (południowa) ma układ podobny do fasady, z mniej wydatnym ryzalitem, poprzedzonym czterofilarowym gankiem dźwigającym balkon pierwszego piętra. Około 1900 roku pałac został przebudowany dla rodziny von Ballestrem, między innymi od zachodu do pałacu dostawiono trzyosiową przybudówkę, a od wschodu ośmioboczną wieżę, zwieńczoną baniastym hełmem, obecnie nakrytą hełmem w kształcie stożka. Układ wnętrz rezydencji jest dwutraktowy, z korytarzem pomiędzy traktami i centralnie umieszczoną sienią z dwubiegową klatką schodową oraz dawnym salonem od strony ogrodu. Pałac otaczał park krajobrazowy. W pobliżu znajdują się budynki gospodarcze dawnego folwarku, w elewacji bocznej jednego z nich zachował się kartusz herbowy.

W 1833 roku, po wygaśnięciu rodu von Strachwitz, dobra zakupił Hyacinth von Aulock. Od końca XIX wieku do 1945 roku dobra należały do Ballestremów.  Po II wojnie światowej majątek został znacjonalizowany, a na jego bazie stworzono PGR. W 1955 roku pałac został zniszczony przez pożar. Odbudowa z lat 1957-58 zniekształciła sylwetkę budynku, poprzez dodanie trzeciej kondygnacji oraz zatarła większość cech stylowych. Elewacje budynku pierwotnie bogato zdobione detalem, obecnie są bardzo uproszczone, jedynie w ryzalicie fasady zachowały pilastry oraz obramowania okien z nadokiennikami trójkątnymi i segmentowymi.  Pałac obecnie pełni funkcję budynku wielorodzinnego.

Kostów jest położony 7 km na północny-zachód od Byczyny, przy drodze nr 11 do Kępna.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2013 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Ryzalit frontowy

  • Elewacja tylna

  • Elewacja boczna z wieżą