Gotycki zamek w Kożuchowie powstał w drugiej połowie XIV wieku z inicjatywy książąt głogowskich.

         Pierwotny zamek składał się z czworoboku murów obwodowych z bramą od strony południowej do której prowadził most. W narożniku południowo-wschodnim dziedzińca wznosiła się wolno stojąca wieża, a główny budynek mieszkalny stał wzdłuż kurtyny wschodniej. Przebudowy w XVI i XVII wieku mocno zmieniły wygląd warowni. Wieża została wtopiona w skrzydło zachodnie, powstał wysunięty budynek bramny z przedbramiem i skrzydło północne. Wieżę podwyższono i nakryto barokowym hełmem, a dziedzinie otrzymał od północy i południa arkadowe podcienia.

         Warownia w latach 1491-1506 znajdowała się jako lenno królów polskich. Pod koniec XVII wieku zamek był własnością karmelitów, którzy przebudowali go na klasztor i w 1705 roku dobudowali kaplicę. Po kasacie zakonu na zamku mieściła się zbrojownia, a około roku 1870 obiekt przejęła gmina ewangelicka. W czasie II wojny światowej zamek uległ niewielkim uszkodzeniom, które zostały usunięte zaraz po wojnie. W latach 1974-84 przeprowadzono remont związany z adaptacją obiektu na cele kulturalne.

         Kożuchów jest położony 28 km na południe od Zielonej Góry przy drodze nr 297. Zamek znajduje się w centrum miasta.

         Zdjęcia wykonano w kwietniu 2005 roku.

  • Skrzydło południowe z bramą wejściową

  • Kartusz herbowy nad bramą

  • Narożnik południowo-wschodni

  • Narożnik północno-zachodni

  • Skrzydło zachodnie z kaplicą

  • Obronna baszta miejska