Pierwszy zamek w Krokowej został wzniesiony pod koniec XV wieku przez kaszubski ród Krokowskich, później piszących się von Krockow. Pierwotna warownia posiadała dwie baszty narożne, które zostały rozebrane podczas przebudowy w XVI wieku. Przebudowę rozpoczął Reinhold von Krockow, który jako pułkownik służył w polskim wojsku za czasów Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego. Zamek w tym okresie otoczono fosą i wałami.

         Kolejna, już barokowa przebudowa miała miejsce pod koniec XVIII wieku pod kierunkiem „szalonego” Alberta von Krockow, który kazał się pochować razem z ulubionym koniem i psem. Powstała budowla na rzucie nieregularnym z dwupiętrowym domem głównym i skrzydłami bocznymi, częściowo piętrowymi, oraz wieżą w południowo-zachodnim narożniku. Całość była otoczona fosą i parkiem.

         W 1782 roku majątek przeszedł w ręce zachodniopomorskiej linii rodu von Krockow z Pieszcza, w których pozostawał do roku 1945.  W czasie II wojny światowej majątkiem władał najstarszy z czterech braci Reinhold von Krockow, który służył w polskiej armii w czasie kampanii wrześniowej. Po klęsce i krótkiej niewoli zaciągnął się do Wehrmachtu, a następnie do SS.  Jego bracia, średni Heinrich i najmłodszy Urlyk od początku służyli w niemieckiej armii.  Wszyscy trzej zginęli na frontach. Wojnę przeżył  trzeci brat wg. starszeństwa – Albrecht. Po II wojnie światowej w zamku i przynależnym do niego folwarku utworzono PGR. W tym czasie zamek został zaniedbany i zdewastowany. Po roku 1989 z inicjatywy mieszkającego w Niemczech Albrechta grafa von Krockow i ówczesnego wójta Gminy Krokowa Kazimierza Plocke powołano Fundację Europejskie Spotkania – Kaszubskie Centrum Kultury, która odrestaurowała zamek i park. Obecnie w zamku mieści się siedziba Fundacji, hotel oraz restauracja. Albert von Krockow zmarł 30.03.2007 roku w wieku 94 lat.

         Krokowa jest położona 25 km na północ od Wejherowa przy skrzyżowaniu dróg nr 218 i 213. Zamek znajduje się w centrum miejscowości.

         Zdjęcia wykonano w maju 2005 oraz w maju 2010 roku.

 • Widok ogólny

 • Mostek nad dawną fosą

 • Skrzydło boczne

 • Skrzydło boczne

 • Korpus główny

 • Skrzydło boczne

 • Kartusz herbowy

 • Widok od strony parku

 • Widok od strony parku

 • Widok od strony parku

 • Widok od strony parku

 • Widok od strony parku

 • Widok zza fosy

 • Widok zza fosy

 • Widok zza fosy

 • Widok zza fosy

 • Dawna baszta

 • Kartusz herbowy

 • Piec kaflowy

 • Drewniany strop

 • Wnętrza

 • Wnętrza

 • Wnętrza

 • Albrecht graf von Krockow

 • Albrecht i jego żona

 • Portrety rodzinne