Dwór w Krzykawce został zbudowany w 1724 roku, o czym świadczy inskrypcja na tragarzu. Fundatorem rezydencji był najprawdopodobniej Jan Romiszewski, ówczesny właściciel miejscowości.

Była to parterowa, drewniana budowla, wzniesiona na planie prostokąta i nakryta łamanym dachem dwuspadowym pokrytym gontem. Główne wejście prowadziło przez zadaszony ganek wsparty na czterech kolumnach. Całość otaczał niewielki park krajobrazowy.

W 1759 roku wieś stała się własnością Józefa Tomickiego herbu Łodzia i jego żony Salomei z Tarnowskich, którzy w 1790 roku przekazali ją swojemu synowi Michałowi. W 1802 roku dobra krzykawskie nabył Felicjan Łęski. Po jego śmierci w 1803 roku przeszły one w ręce jego spadkobierców, od których w 1817 roku został kupiony na licytacji przez Józefa Chodorowicza. Kolejnym właścicielem dworku był zięć Chodorowicza, Karol Gaszyński, sędzia Sądu Pokoju w Sławkowie. Po Gaszyńskim odziedziczyła dworek wraz z dobrami ziemskimi jego córka, Maria, która w 1908 roku wyszła za mąż za Antoniego Boguckiego – warszawskiego adwokata, wicemarszałka Senatu kadencji 1931-1935. Na początku 1940 roku Boguccy zostali wysiedleni przez Niemców i powrócili do majątku dopiero po wojnie zastając dworek i gospodarstwo w opłakanym stanie. W listopadzie 1950 roku majątek przeszedł na własność skarbu państwa jako „Folwark Krzykawka”. Budynek dworu przez wiele lat użytkowany był jako budynek administracyjny Krakowskich Zakładów Zielarskich. W końcu lat 60-tych opuszczony dworek powoli chylił się ku upadkowi. W latach 80-tych z inicjatywy Urzędu Gminy w Bolesławiu został zrekonstruowany jako murowany i od tego czasu użytkowany jest jako ośrodek kultury i biblioteka. W latach 90-tych przeprowadzono kapitalny remont budowli. 

Krzykawka jest położona 13 km na wschód od Dąbrowy Górniczej, 1,5 km na północ od drogi nr 94 do Olkusza. W lewo należy skręcić zaraz za Sławkowem. Dwór znajduje się w centrum wsi.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2010 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna i boczna

  • Elewacja boczna

  • Rzeźby w parku

  • Tablica informacyjna