Gotycki kościół katolicki pw. św. Barbary w Krzyżanowie został zbudowany w I połowie XIV wieku. Początkowo była to konstrukcja ryglowa, później obmurowano ją cegłami. W XVII i XVIII wieku świątynia była odbudowywana i remontowana po pożarze. Podczas silnego wiatru, jaki miał miejsce w styczniu 1818 roku na Żuławach, zawaliła się wieża kościelna, której nie odbudowano. W połowie XIX wieku do strony południowej dobudowano kruchtę.

Jednonawowa świątynia jest ceglaną budowlą wzniesioną na planie dwóch prostokątów, orientowaną, z wydzielonym, węższym od nawy prezbiterium, bez wieży. Do ściany północnej przylega zakrystia, a do południowej kruchta z dekorowanym gzymsem. Ściana wschodnia posiada blendowo-sterczynowy szczyt i wysokie, schodkowe przypory na narożach. Do strony zachodniej przylega druga, ryglowa kruchta.

Wnętrze kościoła w Krzyżanowie wypełnia głównie XVIII-wieczne wyposażenie. Ołtarz główny zawiera odnowiony obraz św. Barbary. Po bokach obrazu umieszczone są 4 kolumny i figurki świętych apostołów Piotra i Pawła. W górnej części ołtarza znajduje się figura Chrystusa otoczonego aniołami. Ołtarze boczne również składają się z kolumn, figurek świętych i obrazów, które przedstawiają postacie Marii oraz Józefa z Dzieciątkiem. Na południowej ścianie nawy można podziwiać cenne, średniowieczne malowidło – Grupę Ukrzyżowania.

Przed kościołem znajduje się wolno stojąca, XIX-wieczna drewniana dzwonnica z trzema XVIII-wiecznymi dzwonami oraz uporządkowane w 2013 roku lapidarium z XVIII, XIX i XX-wiecznymi nagrobkami. Całość otoczona jest niskim ceglanym, średniowiecznym murem.

Krzyżanowo jest położone o ok. 10 km na wschód od Malborka, 1 km na południe od Starego Pola. Kościół znajduje się w południowej części wsi.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2020 roku.

  • Fasada i lapidarium

  • Płyty nagrobne w kruchcie

  • Nawa

  • Ołtarz główny

  • Grupa Ukrzyżowania

  • Drewniana dzwonnica

  • Lapidarium